Et alternativ til nyttårsforsetter: Det høytidelige løftet Sankalpa

Indre intensjon i stedet for ytre forsett. Betydningen bak sankalpa kan forklares på en enkel måte. Sankalpa er, for å si det enkelt, en intensjon skapt av hjertet og sinnet – et løfte eller et dypt indre løfte til seg selv.

 

Start med nok

Et vanlig problem med å sette seg nyttårsforsetter er den velkjente «listen» over ytre ønsker. Noen av dem vil vi virkelig oppnå, mens andre tror vi at vi vil oppnå grunnet ytre press.

 

Mange av forsettene våre er basert på følelser om at vi ikke er gode nok, vakre nok, rike nok eller sunne nok. Vi tenker på hva vi mangler (og føler ofte anger, skyldfølelse eller skam), og vi mener løsningen er at vi skal være annerledes, være bedre. Ifølge Brené Brown kan dette bli et problem. Hun er en forsker, professor og forfatter som har studert sårbarhet, mot, verdighet og skam de siste 12 årene. I et intervju sa hun:

 

«Når vi drives av frykten for hva andre synes eller en gremlin som hele tiden hvisker «du er ikke bra nok» i øret vårt, blir det vanskelig for oss å gjennomføre. Vi ender opp med å strebe etter verdighet i stedet for å stå i det.»

 

Er vi ikke forsiktige, kan forsettene våre gjenspeile en «streben etter verdighet» som hun snakker om.

 

Men når det kommer til sankalpa – å danne intensjoner fra innsiden – starter vi med en dyp og inderlige anerkjennelse av at vi er bra nok som vi er. Selvfølgelig har vi alle områder vi ønsker å forbedre eller utvikle, men vi gir slipp på giftig skam og følelser av uverdighet før vi angir intensjonene våre. Vi står i vår verdighet. Herfra begynner vi å se og føle ting på en annerledes måte. Vi har til og med andre aspirasjoner. 

 

 

Fortsette med refleksjon

Det er vanskelig å innrømme det, men i vår travle hverdag mister vi ofte kontakten med den delen av oss som reflekterer. Jeg er redd for at vi lever i en kultur hvor for mange av oss har hjerter fylt av uåpnede mapper hvor vi har lagret minner og opplevelser for å se på dem «senere en gang», for så å gå videre. Og senere en gang kommer og går. Og flere mapper er lagt til. Det er et mønster av indre akkumulering.

 

Når vi er fulle av ikke-behandlet, indre materiale, er det vanskelig å være tydelige på hva hjertet vårt egentlig vil. Vår ekte stemme begraves under oppgavelisten og forventningene våre. Det blir vanskelig å skille vår egen stemme og våre egne ønsker fra stemmene og ønskene til de rundt oss.

 

Sankalpa ber oss om å skape betydningsfulle øyeblikk med indre refleksjon før vi danner en intensjon om hvor vi vil. Ofte kan steder vi har vært (og hvordan dette har påvirket oss) gi oss innsikt i hvordan vi bør gå videre. Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Hva vekket oss til live? Hva fikk oss til å føle oss små? Dette er viktige spørsmål å reflektere over før vi kan vite hva vi ønsker å gjøre.

 

Avsluttet med enkel og trygg klarhet

Ifølge yogalære vil kroppen med sankalpa bli ladet med spesielle bølger som gjør en person selvsikker, bestemt og motivert. Dette skyldes at sankalpa kommer fra vår dype, kloke indre stemme – vår egen indre overbevisning.

 

Når vi finner denne stemmen, er den klangfull og klar. Vi blir selvsikre, magnetiske og svært inspirerte.

 

I boka Sacred Journey: Living Purposefully and Dying Gracefully, skrev yogien og læreren Swami Rama det følgende om Sankalpa:

 

«Det regnes for å være mer kreativt overordnet vanlige tanker fordi det aktiverer kroppen. Man gjennomfører en forhåndsbestemt handling for å oppnå et gitt mål. Det betyr – jeg vil være bestemt. Jeg vil være helhjertet. Min utvikling er sikker. Jeg vet at jeg vil gjøre feil, men jeg tar meg sammen og fortsetter.»

 

Hører du ikke den indre klarheten og overbevisningen? Av en eller annen grunn liker jeg spesielt: «Min utvikling er sikker.»Kun sankalpa kan gi oss dette. Det er enkelt, tydelig og selvsikkert.

 

For å kunne destillere enkelheten og klarheten må du ofte jobbe med bilder i stedet for ord.

 

I fjor ledet jeg en sankalpa-workshop. Vi startet med meditasjon over vår egen følelse av verdighet, noe som fikk frem en dyp, indre følelse av at man er god nok. Deretter gjennomførte vi en liten ofring hvor vi skrev ned vårt «indre rot» på et papirark (det vi føler blokkerer vår indre stemme), og kastet det på bålet. Vi tok bilder og ord som snakket direkte til hjertet vårt og limte dem sammen. Fra bildene ba jeg alle om å destillere én setning som beskriver det dype kallet eller lengselen i hjertet (for denne tidsperioden, nå). Utsagnene varierte. Noen var krystallklare. Noen var poetiske. Men alle var klangfulle. Og utrolig sjelfulle.

 

Det er noe så reelt med Sankalpa-skikken. Og når noe er ekte, er det fylt med energi og potensial. Jeg har gjort dette til min nye vane hvert år, og jeg håper du føler deg inspirert til å gjøre det samme? Det er verdt et forsøk. 

 

            Loosen your grip.

 

            Give yourself permission to be imperfect.

 

            Don't seek what others are seeking,

            (unless it echoes in your bones).

 

            Spit out whatever you have ingested

            about not being enough.

 

            Your realness is delicious.

 

            And you don't need to obsess any longer

            about finding your path.

 

            Start simple.

 

            Tie a string

            from your heart to your feet

            And only walk in the direction

            that makes you tick.

 

            - Deborah Anne Quibell

 

 

Deborah Quibell

Profesjonell skribent, healer og lærer Deborah Anne Quibell tror lidenskapelig på å puste grunnleggende kunnskap fra vitenskapelige sysler inn i områdene yoga og åndelighet. Senior-instruktør ved Institute for Inner Studies, hun har en doktorgrad i dybdepsykologi og instruerer i Pranic Healing, i tillegg til yoga og meditasjon i studio-, bedrifts- og nettmiljøer.