Så frigör du din inre styrka och uppnår din sanna potential

Självkänsla är ett kraftfullt verktyg. Den kan hjälpa dig att uppnå din sanna potential och öka din glädje och ditt välmående. Men hur bemästrar du den? Prova dessa experttips.  

Känner du ibland att du skulle kunna uppnå mer i livet och uppleva fler spännande saker om du bara hade det självförtroende som krävdes för att ta nästa steg? Du är inte ensam. Omkring 85% av alla människor lider av brist på självförtroende inom ett eller flera områden i livet. 

 

Samtidigt visar forskning att ett starkare självförtroende kan göra oss gladare och mer tillfredsställda i livet. En forskningsstudie från 2014 visar exempelvis att studenter med större tilltro till sig själva rapporterade betydligt högre betyg även vad gäller lycka. En liknande studie från 2013 visar att en starkare självkänsla har en positiv påverkan på det allmänna välbefinnandet.  

 

Den erfarna livscoachen och glädjeexperten Lydia Kimmerling understryker fördelarna med att ta sig tid att utveckla detta bemyndigande verktyg. ”En starkare självkänsla kan avsevärt förbättra livet eftersom det gör det möjligt för oss att uppnå vår sanna potential genom att odla motståndskraft, självtillit och mod att anta nya utmaningar”, säger hon. ”Med en god självkänsla kan man övervinna hinder, omfamna möjligheter och bygga meningsfulla relationer.” 

 

Men innan vi går in djupare på experternas tips på hur man ökar sitt självförtroende ska vi titta närmare på vad självkänsla innebär och vad som kan hindra oss från att uppnå vår sanna potential.    

VAD ÄR SJÄLVKÄNSLA? 

Självkänsla ska inte förväxlas med arrogans, utan är en bemyndigande känsla som driver oss mot det vi vill uppnå i livet. Självkänsla kan definieras som en medvetenhet om det egna människovärdet och en tilltro till den egna förmågan. 

 

Enligt Kimmerling är det en ganska träffande beskrivning av vad det innebär att ha en stabil självkänsla. ”Självkänslan är en inre övertygelse om det egna värdet och de egna förmågorna, och den stärks när vi omfamnar våra unika styrkor, erfarenheter och färdigheter”, förklarar hon. ”Den är nära sammanbunden med självinsikt och självacceptans, och gör det möjligt att förbli stark och äkta inför svårigheter.” 

 

Ludovica Colella, en KBT-terapeut och coach som specialiserar sig på att hjälpa kvinnor stärka sin självkänsla, håller med. Hon tillägger att man genom att inta en mer positiv inställning till personlig utveckling gradvis kan bygga upp den kraftfulla känslan.  

 

”När man har en positiv inställning till utveckling ser man utmaningar som en möjlighet att växa. Man är öppensinnad och flexibel, vilket ökar sannolikheten för att man förbättrar och förfinar sina färdigheter”, säger Colella. ”Det skapar en positiv cirkel: ju fler färdigheter och kunskaper man tillägnar sig, desto mer stärks självförtroendet, vilket i sin tur gör att man söker nya erfarenheter. Att ha självförtroende handlar inte om att vara perfekt eller veta allt, utan snarare om att känna tillit till sin förmåga att lära och växa.” 

 

POTENTIELLA HINDER 

Negativt självprat, rädsla för att bli dömd, jämförelser med andra och vårt sätt att förhålla oss till det vi betraktar som tidigare ”misslyckanden” är bara några av de saker som kan hindra oss från att nå vår fulla potential.  

 

Även om de individuella problemen kan variera, har Colella identifierat några vanliga vanor som kan omintetgöra den attityd som är så viktig för att vi ska kunna bygga upp oss själva inifrån. 

 

”Ett vanligt hinder är den allvarliga missuppfattningen att man måste ha självförtroende innan man gör något. I själva verket följer självförtroende ofta på handling – ju mer man försöker och utökar sina erfarenheter, desto starkare blir ens självförtroende när det gäller att hantera utmaningar”, förklarar hon.  

 

”En annan missuppfattning är att självkänsla är ett personlighetsdrag som vissa föds med och andra inte. Det är en förödande uppfattning, eftersom den får folk att tro att de inte kan stärka sin självkänsla. Självkänslan är en färdighet man kan utveckla genom övning och ansträngning snarare än en medfödd egenskap.” 

 

Nu när vi har rett ut begreppen ska vi gå vidare till experttipsen som hjälper dig att stärka ditt självförtroende både på och utanför jobbet.  

 

ÖKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE … PÅ JOBBET 

  1. Be om återkoppling – Självkännedom är en viktig del av självkänslan, så Colella föreslår att man ber om konstruktiva synpunkter från kollegor och chefer för att bilda sig en uppfattning om sina styrkor och förbättringsområden. 
  2. Utöva affirmationer dagligen – För att stärka självförtroendet på jobbet rekommenderar Kimmerling att man utövar självaffirmationer dagligen för att uppmärksamma sina bedrifter och sätta upp tydliga mål. 

 

ÖKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE … I DET SOCIALA LIVET 

  1. Utvidga din komfortzon – Detta kan se olika ut från person till person, men Colella föreslår att man gradvis exponerar sig för nya situationer. För vissa kan det handla om att gå på ett nätverksevent, för andra om att gå på en fest där man inte känner någon. Kom ihåg att ju mer du utvidgar din komfortzon, desto mer ökar din tilltro till din förmåga att hantera svåra eller obekanta situationer. 
  2. Bygg genuina relationer – Kimmerling rekommenderar att man utmanar negativa tankemönster som kan uppstå i sociala situationer och fokuserar på att bygga genuina relationer i stället för att söka andras godkännande. 

 

LÄS MER: Lär dig älska din kropp – för alla former och storlekar är vackra.  

 

ÖKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE … HEMMA 

  1. Lär dig något nytt varje dag – Det kan handla om att läsa en bok eller artikel, se en dokumentär eller titta på en YouTube-video om ett ämne du är intresserad av. Vad du än väljer kommer det att öppna ditt sinne för nya perspektiv, utöka dina kunskaper och stimulera din nyfikenhet, menar Colella. 
  1. Planera in egentid – För att stärka självförtroendet i dagliga interaktioner påpekar Kimmerling hur viktigt det är att ta hand om sig själv, meditera eller utöva aktiviteter som främjar den inre balansen. 

ÖKA DITT SJÄLVFÖRTROENDE … SNABBT 

När vi bad våra experter ge tips på hur man återfår sin balans, självkänsla och handlingskraft när man vacklar, gav båda samma svar: ta några djupa andetag och använd visualisering.  

 

”Visualisering kallas även för ’mental övning’”, förklarar Colella. ”När vi genomför en mental övning som att till exempel visualisera en situation där vi framgångsrikt framträder inför en stor publik, aktiveras nervbanor i hjärnan som liknar dem som skulle aktiveras om vi faktiskt utförde uppgiften. Hjärnan kan inte skilja på livlig fantasi och verkliga upplevelser, så detta är ett effektivt sätt att lura hjärnan till att tro att man redan har klarat av utmaningen.” 

 

Kimmerling tillägger: ”Kom ihåg att andas djupt för att få kontakt med kroppen. Visualisera din framgång och påminn dig om tidigare bedrifter. Skifta fokus från perfektion till äkthet och tillåt dig att vara mänsklig. Omfamna nervös energi som exaltation och påminn dig om att du har det som krävs för att klara dig galant.” 

 

Vill du gå ett steg längre? Stärk självkänslan med en 8-minuters spegelmeditation för självkärlek.  

Amy Lawrenson

Amy Lawrenson

Amy Lawrenson är en brittisk skönhetsredaktör med över 13 års erfarenhet av att skriva för magasin och sajter som ELLE, Grazia, Women’s Health och Byrdie. Hon har ett gediget intresse för allt inom skönhet och hälsa, speciellt hudvård – för vem vill inte ha en ren och strålande hy?