Omfamna tystnaden med meditation

Tyst meditation är särskilt effektiv när du känner dig vilse eller osäker på framtiden. När sinnet är tyst, kan vi nå viktiga frågors kärna för att upptäcka vår sanning. När detta uppnås, är det inte långt till acceptans och klarhet. I denna film vägleder experten Erica dig i en tyst meditation som fördjupar din förmåga att observera och acceptera omständigheterna vad som är och sedan börja läka.

 

 

 

Erica Jago

Erica Jago

Som lärare tar Erica hjälp av sin bakgrund inom design för att förvandla olika begrepp till konstnärliga och meningsfulla lektioner. Ericas uppmärksammade yoga-arbetsbok, Art of Attention, har översatts till fem språk och hennes senaste bok, Angelus, är en upplevelsebetonad chakra-arbetsbok som kombinerar spännande visuell design, medryckande storytelling, känsloinriktad yoga och effektiva kreativa övningar. Erica håller lektioner varje vecka i Hawaii eller Amsterdam samt veckolånga kurser på olika platser i världen.