Rituals mission är att rädda 5 miljoner träd – så här går det hittills 

I år har vi planterat, skyddat eller återställt ett träd för varje såld refill. Nu är det bara en dryg månad kvar, och så här går det hittills. 

 

I samband med Earth Day gjorde vi ett stort tillkännagivande. Vi åtog oss att plantera, skydda eller återställa ett träd för varje refill som såldes under året med målsättningen att rädda 5 miljoner träd före slutet av 2022. Hittills har vi sålt 3,362,734 refiller och därmed bidragit till att rädda 3,362,734 träd. Dessa träd finns i hela världen, men vi har fokuserat särskilt på att återställa mangroveskogar i Sundarban (Indien) och Tudor Creek (Kenya).

Här kommer en kort uppdatering om hur det går med projekten.

 

Vårt högsta ungträd är strax under 1 meter 

Bilden ovan visar den första uppsättningen ungträd som planterades i Sundarban i år. Det har tagit 3 månader för träden att nå denna höjd, men mangroveträd av arten Xylocarpus moluccensi kan bli hela 30 meter höga, så de är långt ifrån fullvuxna. De värdefulla träden övervakas och skyddas av lokalinvånare som arbetar i projekten. 

 

Antalet personer från lokalsamhällena som är anställda i projekten är 687. 

Syftet med projektet är dels att återställa mangroveskogarna som skyddar byarna i området mot stormar och översvämning (läs fler berättelser från projektet i Indien här), dels att skapa arbetstillfällen för samhällenas invånare. Plantera ungskott, övervaka odlingarna, undersöka marken med mera – det krävs stora arbetsinsatser för att mangroveträden ska kunna växa och frodas. Många av invånarna i byarna har förlorat sina hem till följd av cykloner och översvämningar, och projekten utgör ett ekonomiskt stöd för samhällena. 

 

Klicka här för att se vårt omfattande refillsortiment.

 

Vi är med i hela processen 

Vårt arbete är inte slutfört när fröna har såtts. Ungskotten drivs upp i plantskolor som övervakas noga med kamera, och arbetarna sköter även om rotsystemen. Odlingsplatserna är noggrant utvalda med hänsyn till markkvaliteten och belägna på tryggt avstånd från krabbor och getter som är mycket förtjusta i att äta unga mangroveträd.  

 

Efter 4–9 månader (beroende på art) är ungträden redo för omplantering. Skotten kontrolleras 3–5 veckor efter att de planterats, och om de inte har fått några blad än ersätts de med nya skott eller ungträd. Om ett tag kommer de unga plantorna att ha vuxit till en tät skog som förhoppningsvis kan skydda lokalsamhällenas invånare och kommande generationer mot de stormar och översvämningar som har blivit allt vanligare på senare år. Man har varit noga med att plantera ungträden på specifika platser och i särskilda formationer där de har de bästa chanserna att växa till ett optimalt skydd i framtiden.  

 

Nu är det bara 2 månader kvar till årets slut, och vi gör allt vi kan för att uppnå målet att plantera, skydda eller återställa 5 miljoner träd. Vill du hjälpa oss? För varje refill du köper vårdas ett träd. Om du inte har köpt refiller förut och vill veta mer om vilka påfyllbara produkter vi erbjuder kan du läsa vår praktiska guide. Gå över till miljövänliga refiller idag!

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans är en copywriter med stor aptit på tankeväckande berättelser, resor och allt som är överdraget med vit choklad. Med en bakgrund inom den tempofyllda tv-branschen har hon lärt sig hur viktigt det är att koppla av och ta hand om sig själv, och enligt henne kan man aldrig tända för många levande ljus. Som passionerad foodie är hon på en livslång jakt efter den perfekta måltiden och hon är en sann förespråkare av mottot ”du måste älska dig själv för att kunna älska andra” (RuPaul).