Därför behöver världen fler träd

Det finns massor av mark på vår planet. De flesta av oss kommer i kontakt med marken varje dag, oavsett om det är odlingsjorden i våra örtkrukor eller växtjorden som omger de träd som kantar städernas gator. Hur kommer det sig då att vissa varnar för att världen står inför en ”markutrotning” och att problemet borde ägnas samma uppmärksamhet som behovet av att plantera och skydda träd? 

 

Därför är jordkvaliteten livsviktig

Matjorden, som utgör markens översta 12–24 cm, innehåller den högsta koncentrationen av organiska ämnen och mikroorganismer, och det är här 95% av våra livsmedel odlas. Utan matjorden skulle vi få akuta svårigheter att förse jordens befolkning med mat. En enda tesked matjord innehåller fler mikroorganismer än vad det finns människor på planeten. Men som alla goda ting tar den tid att framställa. Enligt Maria Helena Semedo, biträdande generaldirektör på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), tar det cirka 1 000 år för 3 cm matjord att bildasÄn mer oroväckande är det att experterna förutser att vi bara har motsvarande 80–100 år av kvalitetsjord kvar (på grund av olika faktorer, bland annat klimatförändringarna). 

  

Näringsfattig jord leder till näringsfattiga livsmedel. En brist på mikroorganismer skulle innebära att jorden med tiden blev som sand – torr, ofruktbar och olämplig för att odla livsmedel. World Resources Institute noterar att försämrad markhälsa, särskilt i Afrikas torrområden, kan påverka en fjärdedel av världens odlingsbara mark. Därför behöver vi komma på kreativa sätt att återställa markhälsan för att förse framtida generationer med mat på ett hållbart sätt. 

 

Så räddar Sadhguru marken

Det är därför Sadhguru – yogi, mystiker och visionär samt en av de 50 mest inflytelserika personerna i Indien har startat Save Soil-rörelsen, för att sammanföra människor, höja medvetenheten och värna om markhälsan. Sadhguru har stöd av bland andra Deepak Chopra, dr Jane Goodall DBE, Rosario Dawson, Tony Robbins och Dalai Lama. Syftet med rörelsen är att få världens ledare att åta sig att återställa minst 3–6% av markens organiska innehåll. För att höja medvetenheten Sadhguru gett sig ut på en 100 dagar och 30 000 km lång resa från Storbritannien till Indien via 25 olika länder för att träffa medborgare, ledare och experter och sprida budskapet. 

  

Och det handlar inte bara om mat, även om det borde vara anledning nog – aktivister som Sadhguru understryker även miljöpåverkan. Näringsrik jord med hög andel organiska ämnen kan hålla upp till 90% av sin vikt i vatten och frigöra det långsamt under längre, vilket gör den livsviktig i områden med risk för torka. Utarmad jord däremot kan inte absorbera vatten eller reglera vattenflödet, vilket med tiden leder till vattenbrist, torka och översvämningar. 

  

Klimatförändringarna påverkar matjordens kvalitet, och bristen på näringsrik jord påverkar i sin tur klimatförändringarna. Marken lagrar tre gånger så mycket kol som levande växter och dubbelt så mycket som atmosfären. Om världens marker inte återställs kan de frigöra 850 miljarder ton koldioxid i atmosfären, vilket är mer än hela mänsklighetens totala utsläpp under 30 år. 

 

Besök consciousplanet.org för fler insikter om markhälsa consciousplanet.org. 

 

Vad kan vi göra för att rädda marken?

Träden är en viktig början. Studier visar att plantering och bevarande av träd spelar en viktig roll för att återställa markhälsan, och skuggan från träden har visat sig förbättra jordkvaliteten. Dessutom visar en studie om skuggträd, det vill säga träd som odlas främst för den skugga de ger, att löven de fäller fungerar som kompost och tillför organiska ämnen och mineraler till marken.

  

Rituals har som mål att plantera, skydda och återställa 5 miljoner träd före årets slut. Som en del av Rituals Earth Week-initiativ 2022 (18–24 april) till stöd för Earth Day (22 april), kommer vi att rädda ett träd inte bara under Earth Week, utan varje gång du köper en refill (link to: /mag-kindness/refillable-products). Under tiden uppmanar Sadhguru oss att höja våra röster och sprida budskapet om denna relativt okända fråga på social medier samt genom att prata med vänner, familj och lokala politiker. Vi hade nöjet att träffa honom för en intervju under hans episka motorcykelresa. Detta är vad han hade att säga … 

 

För mer information om vår trädkampanj och om mangroveträden, klicka här.