Olika energityper och hur du använder dem för att höja ditt humör

Varje människa är en levande boll av energi. Varje atom, molekyl, cell och vävnad i kroppen utgör tillsammans det mänskliga energifältet, och atmosfären är en ocean av elektriska och elektromagnetiska laddningar som växelverkar omkring oss. Många religioner och filosofier försöker förstå hur energin interagerar med människor och med vår omgivning. Tanken är att vi kan påverka hur vi mår – fysiskt såväl som psykiskt – med hjälp av energier.

 

 

”Energi är källan till allt liv. Inom traditionell kinesisk medicin kallas den qi och förknippas med balansen mellan yin och yang. I Indien betraktas prana som en energi som ger oss livskraft. Hos inkafolket kallas livsenergin för kawsay pacha och inom hawaiiansk kahuna-tradition kallas den för mana”, säger Philippa Harvey, chef för avdelningen för traditionell kinesisk medicin på SHA Wellness. Dessutom finns en föreställning om att själens och sinnets energier spelar en viktig roll i att styra våra känslor och påverka vårt mående. Genom att kombinera övningar och tekniker som andning, yoga och akupunktur med en hälsosam kost kan vi optimera våra energinivåer så att vi känner oss lugna och balanserade. Vi har pratat med Emilia Herting, medgrundare av hälso- och wellnessanläggningen Escapada, som berättar mer om olika energityper och hur de påverkar vårt dagliga liv.

 

YIN OCH YANG

Yin- och yangsymbolens två sidor representerar två motsatta energier som förenar sig för att skapa jämvikt. Ljust och mörkt, svart och vitt, manligt och kvinnligt, natt och dag, aktivt och passivt – de två sidorna väger upp varandra och gör livet möjligt. De visar vad vi behöver för att uppnå rätt balans. När de två energierna har ett jämnt flöde är vårt fysiska och psykiska tillstånd synkroniserade, men påfrestningar som stress, utmattning och otillräcklig näring får energierna att tippa över i endera riktningen, vilket påverkar oss negativt. ”I västerländska termer kan balansen mellan yin och yang förstås som det autonoma nervsystemets balans – det sympatiska (yang) och det parasympatiska (yin). De verkar på motsatta sätt i kroppen och påverkar organfunktioner som hjärtrytm, matsmältning, andningstakt och sexuell upphetsning. Yin aktiverar vårt viloläge och stimulerar matsmältningen, medan yang aktiverar vår flykt- och kamprespons”, förklarar Emilia.

 

För att hålla yin och yang balanserade måste vi identifiera obalanser och formulera lösningar som förebygger dem. ”Lösningarna måste vara lätta att integrera i livet, så påståenden som ’Jag stressar jämt och är utmattad’ måste omformuleras till något i stil med ’Jag behöver ta ledigt oftare och lära mig släppa taget’. Ett påstående som ’Jag saboterar för mig själv genom att tänka negativa tankar’ kan omformuleras till ’Jag måste förändra min mentala energi och generera positiva tankar och känslor’. Att träna yoga hjälper eftersom det kombinerar passiva, statiska positioner och stretchövningar som lugnar nervsystemet (yin) med aktiva positioner som fokuserar på muskler, blodcirkulation, styrka och flexibilitet (yang)”, säger hon.

Andning är en annan hjälpsam teknik enligt Maude Hirst, meditations- och yogalärare och grundare av EnergyRise. ”För att balansera energierna varje dag är det viktigt att vara lyhörd för vad man känner. Om du känner dig trött och långsam är kapalbhati (eldandning) ett bra sätt att aktivera yang-energin. Andas in djupt en gång och pumpa sedan ut luften i 50 korta utandningar genom näsan genom att dra in magen vid varje utandning”, förklarar hon.

 

”Om du känner dig orolig eller har för mycket energi behöver du sakta ned andningen och finna lugn. Tvådelad andning är en stillsam andningsteknik. Andas in genom näsan i 6 sekunder och andas ut genom näsan i 6 sekunder. Det aktiverar yin-energin.”

 

QI, PRANA OCH MANA

Dessa är olika ord för livsenergi eller livskraft – namnet varierar beroende på vilket trossystem man utgår ifrån. ”Prana inom ayurvedisk tradition är samma sak som qi – de är variationer av samma sak”, säger Emilia. ”Qi är närvarande i varje cell i kroppen och själen och ska kunna flöda fritt längs energimeridianerna för att transportera energi till alla kroppens organ så att de kan fungera på ett hälsosamt sätt. Störningar eller blockeringar kan orsaka symptom som smärta, trötthet, en känsla av att inte komma vidare, nedsatt immunförsvar och sjukdom.”

 

Om du känner dig konstant trött och hängig finns det saker du kan göra för att qi ska kunna flöda igen. Akupunktur är känt för att kunna korrigera obalanser, medan kinesisk örtmedicin använder växter för att bota åkommor. Att äta färska, ekologiska och säsongsbetonade livsmedel kan stärka din livskraft, och att äta varm mat anses underlätta upptaget av näringsämnen så att du får mer energi.

 

Återigen är yoga ett bra sätt att lösa upp blockeringar och stimulera energiflödet in i nervsystemet och ryggraden för att förbättra din prana eller qi. ”I slutet av yogaövningen riktas all ackumulerad energi mot ryggraden, där den skapar en perfekt balans och frigör känslor av glädje och lugn”, säger Emilia.

 

SJÄLENS ENERGI

Själens, eller andens, energi är den subtilaste energiformen och är nära förbunden med våra känslor. ”Den kan förstås på många sätt – som sinne, ande, medvetenhet, livskraft, känsloyttring, själ eller energi. Den kan skymtas som en glimt i någons öga eller i upprymdheten när en person pratar om något som inspirerar eller ger glädje. Denna energi utgår från hjärtat”, fortsätter hon. Det är i hjärtat som själens energi uppenbarar sig, så om du känner dig låg på emotionell energi kommer det att visa sig där.

 

Det är därför det är viktigt att vara snäll mot sig själv, visa självmedkänsla och uppskatta sitt eget värde. ”Om du vill öka din andliga energi föreslår jag att du gör tacksamhet till en vana, eftersom det kan förändra din livssyn och hjälpa dig att uppskatta de små sakerna i livet. Kärlek är ett tillstånd som får oss att vibrera med hög frekvens, och det kan dra oss upp ur den djupaste avgrund. Ställ in ditt hjärta på kärlek, så kommer du att fyllas med energi. Konsumera musik, filmer, böcker och annat med hög vibration. Underhållning med hög vibration har en upplyftande effekt som motverkar nedstämdhet.”

 

MENTAL ENERGI

Sinnets kraft är en viktig faktor när det gäller energinivåer. Om du har ett överflöd av mental energi visar det sig i form av glädje, självförtroende, produktivitet och fokus samt en stark vilja och motivation, men om du har en negativ attityd och brist på mental energi drabbas du av oro och nedstämdhet.

 

”Energin flödar dit vår uppmärksamhet går”, säger Emilia. ”När du tänker positiva tankar utstrålar du självförtroende och presterar bättre, vilket ökar sannolikheten för att du lyckas med allt du tar dig för i livet. Att träna hjärnan att tänka positivt kräver övning, men det är något du kan göra varje dag. Sätt dig bekvämt, andas djupt och tänk på eller visualisera tre saker du är tacksam över. Sitt där så länge du vill, och ta sedan med dig den positiva känslan under dagen. Om du är riktigt närvarande kan hjärnan inte göra skillnad på det du föreställer dig och det du faktiskt upplever i verkligheten. Det är som att träna en muskel – ju oftare du utför övningen, desto starkare blir sinnet. Det gör det lättare att tänka positiva tankar, vilket ökar din mentala energi.”

 

Becci Vallis

Becci Vallis

Becci Vallis har varit hälso- och skönhetsjournalist i 17 år och skrivit för tidskrifter som Grazia, Stylist, Cosmopolitan och Red. Hon har en passion för hållbarhet och för hur branschen kan motverka plastföroreningar. När hon inte är ute med hunden eller skriver artiklar brukar hon ägna sig åt boxning, yoga och vegetarisk matlagning. Efterrätten är en daglig rutin hon aldrig avstår från!