Din indre lampeånd: Hvordan forvandle ønsker til handling

Ønsketenkning. Det er ofte knyttet til idealismen og naiviteten i barndommen eller i eventyr, så vi kan være raske til å tvile på eller avvise ønsketenking som voksne. Men på innsiden har vi fortsatt ønsker … drømmer som vi holder for oss selv.

 

Det er en naturlig menneskelig tendens å ønske. Det kan også være en vakker måte å holde håpet i livet på. Men ifølge forskning utført ved University of Scranton i USA, vil 92 % av alle som setter seg mål i starten av et nytt år, aldri nå dem.

 

Da er det naturlig for oss å spørre: Hvis det er normalt for oss å ønske oss noe … hvordan forvandler vi ønskene til handling? Hvordan bruker vi ønsketendensen og får dem til å gå i oppfyllelse?

 

Mange gamle tradisjoner har hemmeligheter og lærdom når det gjelder manifestasjon, men de kan være vanskelige å forstå, tolke og gjennomføre. Så la oss hente inspirasjon fra denne visdommen, samtidig som vi gjør det enkelt og direkte.

 

Ønsker må starte med indre selvfordypelse.

Det første trinnet i ønsketenkning er å spørre seg selv: «Hva er det jeg virkelig vil? Er ønskene mine helt i samsvar med mine indre verdier, prinsipper og ting jeg ser på som viktige?

 

Det er viktig (for at de skal gå i oppfyllelse) at ønskene er i tråd med dine kjerneverdier.

 

Av og til ønsker vi oss ting som vi ikke egentlig vil. Kanskje er det press fra familien, kulturelle verdier eller behovet for å behage andre som ligger til grunn for ønsket vårt. Dersom dette er tilfelle, vil en indre del av deg alltid motsette seg dette, og til og med sabotere sjansen for at ønsket går i oppfyllelse. Hvorfor? Fordi det er ikke det DU egentlig vil.

 

Så, før du ønsker deg noe, ro ned og tenk deg om. Tenk på hvem sitt ønske det egentlig er. Er det i tråd med dine kjerneverdier og -prinsipper, vil du føle deg mer forpliktet til å gjennomføre det.

 

Du må kunne se for deg ønskene dine i en indre visjon

Visualisering. Alle som er ekspert i å «få drømmer til å gå i oppfyllelse» vil si at dette er en viktig ingrediens. Kan du ikke se for deg at noe skal skje i livet ditt, vil det mest sannsynlig ikke skje. Vi må kunne se tydelig for oss sluttresultatet med overbevisning. 

 

Jeg vil gjerne gå ett skritt lenger. Derfor brukte jeg uttrykket indre visjon.

 

Du må ikke bare kunne se for deg at noe vil skje. Du må ha en langsiktig indre visjon som baner veien fremover for deg. Indre visjoner krever tålmodighet og tid. Det er en indre overbevisning om og forståelse av at ønsker ikke går i oppfyllelse over natten. Det er en vei vi må følge. Denne veien krever at vi tilpasser vår langsiktige visjon til våre kortsiktige mål og handlinger.

 

I boka The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom, skrev Jonathan Haidt:

 

«Psykologene Ken Sheldon og Tim Kasser har funnet ut at glade personer med sunn mental helse har en høyere grad av «vertikal koherens» blant målene sine – det vil si langsiktige mål på høyere nivå og kortsiktige mål som passer så godt sammen at man ved å jakte på sine kortsiktige mål, kommer lenger i jakten på sine langsiktige mål».

 

Med andre ord, når du har et langsiktig ønske, prøv å lage små, oppnåelige skritt for å komme dit. Forstå at ønsket ditt kanskje vil kreve tålmodighet og avstikkere før du når det.

 

Å være tålmodig og fleksibel er to ting vi mennesker (vanligvis) ikke er så flinke til.

 

Ønsker må invitere til samhandling

Du er menneskelig. Du vil ofte falle tilbake til gamle vaner og mønstre og gammel frykt, somle eller miste motivasjonen. Derfor må du ikke holde ønskene dine innelåst i et hvelv et sted i hjertet ditt.

 

Samhandling er svært viktig, og det hjelper om du har to ting: En tilbakemeldingssyklus og tiltrodde mentorer.

 

En tilbakemeldingssyklus er noen du stoler på – en coach eller «ansvarspartner» som kjenner til dine kortsiktige mål og din langsiktige visjon, og som vil hjelpe deg med å være ærlig og stå til ansvar. Når du mislykkes eller mister troen på ønskene dine, vil de hjelpe deg med å finne veien tilbake.

 

Tiltrodde mentorer er de du ber om råd og veiledning – folk som har kommet litt lenger enn deg, som allerede lever livet du ønsker deg. Hos dem kan du få inspirasjon, visdom og innsikt.

 

Så, her er vi. Magi starter med ønsketenkning. Men akkurat som magi, krever vellykket ønsketenkning evner som vi må øve oss på for å kunne mestre dem. Hvis ikke mister vi troen på eget potensial, og kraften til å få ønskene til å gå i oppfyllelse. Vi trenger ikke en lampeånd for at ønskene våre skal gå i oppfyllelse. Vi må bare finne en indre klarhet og visjon, og omringe oss med den ekte «lampeåndene» – stammen vår eller en gruppe mennesker som støtter og har tro på oss. 

 

 

Deborah Quibell

Deborah Quibell

Profesjonell skribent, healer og lærer Deborah Anne Quibell tror lidenskapelig på å puste grunnleggende kunnskap fra vitenskapelige sysler inn i områdene yoga og åndelighet. Senior-instruktør ved Institute for Inner Studies, hun har en doktorgrad i dybdepsykologi og instruerer i Pranic Healing, i tillegg til yoga og meditasjon i studio-, bedrifts- og nettmiljøer.