En positiv vana som förbättrar varje relation

Regelbunden, konstruktiv, ömsesidig feedback skapar en gynnsam arbetsmiljö och positiva relationer mellan kollegor, men fungerar 360-utvärdering lika bra utanför arbetet? Rituals tar reda på det

 

Så kallad 360-utvärdering har blivit vanlig på många arbetsplatser och går ut på att chefen ger medarbetarna konstruktiv feedback och vice versa. Tanken på att ge och få feedback kan kännas skrämmande, skapa oro och obehag och få oss att försöka tränga undan våra verkliga tankar och känslor. Men öppna och ärliga feedback-looper är något som skapat framgång bland startupföretag i Silicon Valley i många år. Marco Zappacosta, vd på Thumbtack (en digital plattform baserad i USA som hjälper användarna att hitta pålitliga hantverkare för hemrenovering), skrev en artikel i Fast Company med följande observation: ”Jag visste det inte då, men om jag ska peka ut ett avgörande ögonblick för vår företagskultur så var det när vi började med 360-utvärdering.” Marco valde att ge synpunkter öppet, och snart ville andra medarbetare göra samma sak. ”Vi sammanställde våra 360-utvärderingar i ett dokument och lät det gå runt först i styrelsen, och sedan i hela företaget. Med denna enkla handling ville vi visa att alla, även jag, hade möjlighet att växa och bli bättre.” Sedan dess har Thumbtack vunnit flera utmärkelser för sin företagskultur. Med detta i åtanke har vi försökt ta reda på om 360-utvärdering kan ha samma positiva effekt på andra relationer utanför arbetet, till exempel relationen till en partner. 

 

360-utvärdering: den nya terapin

 

Enligt Kim Scott, före detta chef på Google och Apple och författare till New York Times-bästsäljaren Radical Candor, finns det fyra typer av feedback varav så kallad radikal uppriktighet är den effektivaste. När allt kommer omkring ska feedback, oavsett om det rör sig om beröm eller kritik, bottna i en genuin omtanke om den andra personen – särskilt om det gäller en vän, familjemedlem eller partner. Att vara ärlig och rak utan att bli nedlåtande eller aggressiv är det effektivaste sättet att ge feedback och kärnan i radikal uppriktighet. De övriga tre typerna av feedback som Scott beskriver i boken är mindre positiva, men likväl något de flesta är tvungna att uppleva någon gång i livet. Elak aggression kommer från personer som är överdrivet kritiska och inte visar omtanke. Förödande empati består i att man är så angelägen om att vara snäll och undvika konflikter att man ger beröm när den inte är befogad, samtidigt som man blir irriterad när ingenting förändras. Till sist finns manipulativ osäkerhet, som innebär att personen som ger feedback bryr sig mer om hur den själv uppfattas av andra än vad som behöver bli sagt. Enligt Scott kan ärlig och omtänksam feedback vara oerhört kraftfull eftersom den hjälper människor att utveckla de färdigheter de behöver för att lyckas och förstå vad de ska göra mer respektive mindre av.  

 

För alla relationer gäller att det är bäst att börja ge konstruktiv kritik så tidigt som möjligt, tillägger Scott. Den som tycker det är svårt att ge feedback kan fråga sig själv: ”Skulle jag vilja att någon talar om när jag har mat mellan tänderna?” Bästa sättet att komma fram till hur man ska lägga upp sin feedback är att pröva sig fram och hitta de strategier som skapar en öppen kommunikation i varje relation. 

 

Synliggör blinda fläckar 

 

”Konstruktiv kritik är hjälpsam både på och utanför jobbet eftersom den kan göra oss uppmärksamma på blinda fläckar”, säger den kliniska psykologen dr Marianne Trent. Blinda fläckar är omedvetna beteenden som inte överensstämmer med våra egna övertygelser. Din partner kanske påstår sig vara lugn och avslappnad när personen i själva verket är ordningsam och lätt blir stressad. Eftersom personen vill ge sken av att vara det motsatta, försöker den undermedvetet ge ett intryck av överdriven bekymmerslöshet inför andra människor. Inom psykologin kallas detta för Dunning–Kruger-effekten. Två forskare har visat att den som brister i en viss färdighet, till exempel att lyssna, kan övervärdera sin förmåga på detta område. Feedback är därför av stor betydelse för att vi ska kunna se vårt sanna jag och utveckla våra ”blinda fläckar”, på jobbet såväl som i personliga relationer.   

 

När det kommer till personlig utveckling och självförbättring är feedback ett ovärderligt verktyg. En undersökning från Harvard Business Review fann att 72% av medarbetare vill ha feedback, i synnerhet negativ feedback som kan hjälpa dem att bli bättre på sitt arbete. Ärlig och öppen feedback är något många önskar sig för att lära känna sig själva bättre och växa som människor, så det verkar rimligt att ge återkoppling även utanför jobbet. Alla vill bli förstådda på riktigt, även om det innebär att man måste acceptera att det finns saker man måste förbättra. Vetskapen om att många omkring oss vill ha ärlig feedback kan göra det lättare att ge dem det.  

 

Feedback utanför jobbet

 

”Feedback kan gynna alla sorters relationer. Ingen är perfekt, och om någon tror sig vara det bör du nog hålla dig undan från den personen! 360-utvärdering kan fungera med våra partner och även med våra barn och yngre släktingar”, säger Trent. Utanför jobbet, där det inte finns någon fastställd process, kan feedback väcka känslor av obehag, sårbarhet och rentav skam. Trent föreslår: ”Börja och sluta med något positivt så att återkopplingen känns hjälpsam i stället för sårande. Ge gärna förslag på specifika, verkställbara steg så att personen vet vilka förändringar den kan överväga för att uppnå bättre resultat.”  

 

Om du vill inhämta feedback aktivt från andra kan det hjälpa att prata med vänner och släktingar som förstår vad du försöker åstadkomma, menar Trent. Välj i första hand personer som kan erbjuda konstruktiva och icke dömande synpunkter som inte är avsedda att såra. Har du svårt för att ge och få feedback ansikte mot ansikte? Enligt dr Tasha Eurich, organisationspsykolog och författare på New York Times bästsäljarlista, är människor sällan så medvetna om sig själva som de tror, och att tydligt se sitt eget beteende kan hjälpa en att lyckas i livet. I sin bok Insight listar hon 14 frågor i form av ett frågeformulär som man kan besvara online på. När man har besvarat frågorna får en vän eller familjemedlem svara på samma frågor om en. Efteråt får man en nedladdningsbar rapport med feedback och insikter.  

 

Om feedback utanför jobbet är nytt för dig kan det vara klokt att gå långsamt fram. Försök att se utvärderingen som ett verktyg för att skapa lyckliga, hälsosamma relationer i stället för som något negativt. Kom ihåg att ärlig och uppriktig feedback är en gåva som kan hjälpa dig utvecklas som partner, förälder eller vän.  

 

3 tips för att ge feedback 

 

1. Bli inte för personlig  

 

Kim Scott noterar att alla är olika när det gäller feedback. ”Regel nummer ett är att börja på ett neutralt sätt och vara lyhörd för mottagarens reaktion.” 

 

Leverera dina synpunkter på ett vänligt och omtänksamt sätt. ”Om någon påpekar att du begår ett misstag på ett sätt som visar att personen bryr sig om dig och din personliga utveckling, skapar det ett förtroende mellan er”, säger Scott. Ha det i åtanke när du ger din feedback. 

 

2. Vänta inte för länge 

 

Planera in regelbundna utvärderingar, precis som på jobbet. Låt inte saker och ting gro, utan framför dina synpunkter så snart som möjligt så att båda parter kan lära sig och gå vidare.  

 

3. Ge beröm också 

 

”Det är minst lika viktigt att uppmuntra positiva beteenden hos andra”, påpekar Scott. Var specifik när du berömmer andra personer för sådant de gör bra.  

Emma Becque

Emma Becque

Emma Becque är en skribent från Storbritannien som flyttade till Amsterdam efter att ha arbetat för Condé Nast, The Telegraph och en rad olika konstpublikationer i London. Hennes passion är att skriva om allt som har med hälsa och inredning att göra.