En positiv inställning är bra, men några negativa tankar gör den bättre

Toxisk positivitet är en attityd som hindrar oss från att acceptera negativa känslor, men det finns faktiskt viktiga fördelar med att känna sig nedstämd ibland

 

Positivitet spelar in i allt vi gör och känner. En positiv inställning till livet är en förutsättning för att vi ska kunna känna tacksamhet, glädje och lycka. Med detta sagt är livet inte alltid en dans på rosor. När vi möts av utmaningar är det lätt att hamna i ett negativt sinnestillstånd, och det är en naturlig reaktion på motgångar. Samhället uppmuntrar oss att ”se livet från den ljusa sidan” när vi är nedstämda, men negativitet är inte alltid något dåligt. Faktum är att negativa känslor kan vara ett effektivt verktyg för att bli mer positiv på längre sikt. Nedan reder vi ut begreppet toxisk positivitet och förklarar fördelarna med att undvika det och acceptera negativa känslor för att fostra ett starkt och hälsosamt psyke i längden.  

 

Vad är toxisk positivitet?

Alla känner vi någon som alltid lyckas se saker och ting från den ljusa sidan, även i svåra tider. Anta att din relation har tagit slut och någon försöker muntra upp dig med kommentarer som: ”Det finns fler fiskar i sjön.” Det kan låta stöttande, men är frustrerande när man känner sig ledsen och modfälld. Att ständigt reagera ”positivt” på negativa omständigheter är en sorts förnekelse som brukar kallas ”toxisk positivitet”.

 

Dr Marianne Trent, klinisk psykolog och författare till The Grief Collective, understryker skillnaden mellan äkta positivitet och toxisk positivitet när hon säger: ”Sann positivitet handlar om att se den bästa och mest empatiska avsikten i våra egna och andras handlingar. Detta i sin tur genererar känslor av acceptans och validering.” Toxisk positivitet, däremot, är närmast att likställa med känslomässig gaslighting. 

  

Fördelarna med att acceptera negativitet 

I stunder av nederlag är det naturligt att söka stöd hos vänner, familj eller rentav främlingar för att fylla vårt behov av tröst och trygghet. När detta behov möts av toxisk positivitet är det lätt att känna sig irriterad. Studier visar att det är viktigt att bearbeta negativa känslor för att kunna läka och må bra. Att bagatellisera negativa känslor som ensamhet, sorg eller ilska och låta dem gro är inte bara dåligt för den psykiska hälsan, utan kan även påverka det fysiska måendet. En aktuell studie visar att personer som undertrycker negativa känslor har en högre dödlighet, särskilt när det rör sig om att sörja en relation eller person.  

 

Programmerade för negativitet 

Negativa känslor är viktiga för människor. Den mänskliga hjärnan är programmerad att katastroftänka som en skyddsmekanism, och negativa känslor som rädsla, skuld, sorg och oro behövs för att göra oss motståndskraftiga och trygga. Förr fungerade negativa känslor som en social kompass som hjälpte urtidsmänniskan att avgöra vad som var rätt och fel, moraliskt och etiskt i förhållande till flocken.

 

Nutidsmänniskan upplever också negativa känslor, och vissa av oss har förmågan att bearbeta, läka och lägga dem bakom sig. Andra kan i stället fastna i negativitet och ältande. Traumaexperten dr Lisa Turner, grundare av CET Freedom, förklarar: ”Naturen, eller generna, spelar en roll för vår benägenhet till positivitet. Forskning visar att det kan finnas en genetisk komponent i optimism och pessimism. Samtidigt är det viktigt att notera att genetiken bara är en faktor, och den avgör inte ensam vår inställning till livet. Människor vi möter och saker vi upplever i livet formar våra övertygelser och attityder.” Turner fortsätter: ”Om vi exponeras för negativitet och stress är det svårare att bibehålla en positiv inställning.” Med andra ord måste man ta hänsyn till både arv och miljö när man hanterar negativa känslor, och därför är det viktigt att omge sig med vänner och familj som kan hjälpa oss hantera livets oundvikliga upp- och nedgångar. 

 

Negativa känslor – hjälpsamma signaler

Turner påpekar att toxisk positivitet betingar oss att förkasta negativa känslor. ”Inget dåligt händer för att man har en dålig känsla. Negativa känslor signalerar till oss att något inte är som det ska, att vissa val eller handlingar inte är de bästa för oss eller att någon har gått över en gräns.” Därför är det viktigt att acceptera känslorna i stället för att förneka dem.  

  

”Se dina känslor som information och återkoppling om vad du vill och inte vill”, säger Turner. När vi förnekar utmaningar och svåra situationer blir koordinaterna i vårt personliga satellitnavigeringssystem felinställda. Därför är det bättre att acceptera situationen och navigera mot positivitet.  

 

Trent förklarar vidare att människor dras naturligt bort från smärta eftersom det är ett aversivt stimulus. Den första impulsen är således att skygga för svåra känslor. Men att kunna kännas vid och ta kontakt med sådana känslor är viktigt för vårt välmående, och om vi inte gör det kan känslorna läcka ut på andra sätt som ångest och nedstämdhet.  

 

Upplev negativa känslor på ett hälsosamt sätt

 

1) Sätt namn på dina känslor 

I takt med att vår livserfarenhet ökar blir vi mer medvetna om våra känslor, och det gör att vi växer som människor. Det i sin tur ger oss möjlighet att lära oss mer om våra negativa känslor. Att sätta namn på, och därmed förstå, dina känslor hjälper dig att leva ett mer äkta liv, samtidigt som det får dig att känna bekräftelse och kontroll.

 

 

2) Känn dina känslor 

Negativa känslor har en förmåga att dröja sig kvar i kroppen. Känslor som sorg, besvikelse eller bortstötning kan orsaka stelhet och spänningar. Meditation är ett praktiskt och hållbart verktyg för att lugna sinnet och befria kroppen från uppbyggd stress och oro. När de negativa tankarna snurrar i huvudet kan du prova denna 10-minuters kroppsskanning för att lindra spänningar och bli grundad i nuet. 

 

3) Använd dina känslor 

Negativa känslor kan leda oss in på en bättre väg. Om du exempelvis har gjort dåligt ifrån dig på en tenta eller intervju kanske du känner sorg och besvikelse. Sådana känslor uppmuntrar dig att lära av dina misstag för att slippa känna samma sak igen. En aktuell studie visar att yrkesarbetande som ofta upplevde negativa känslor till följd av sina misstag i förlängningen blev mer framgångsrika i karriären än de som inte gjorde några misstag, detta eftersom de använde sina negativa känslor som en katalysator för framgång.  

 

Personer som förblir urskillningslöst positiva hamnar i ett tillstånd av förnekelse”, säger Turner. ”Ta ett djupt andetag, känn efter hur du mår på riktigt och försök vara uppmärksam på eventuella impulser eller önskningar att invalidera eller undantränga svåra känslor.” Trots allt har alla känslor sin plats på livets brokiga gobeläng.   

Emma Becque

Emma Becque

Emma Becque är en skribent från Storbritannien som flyttade till Amsterdam efter att ha arbetat för Condé Nast, The Telegraph och en rad olika konstpublikationer i London. Hennes passion är att skriva om allt som har med hälsa och inredning att göra.