I år kan du göra ännu mer för miljön genom att välja refiller

Det finns många anledningar till att träd är livsviktiga för vår existens. Bland annat genererar de syret vi andas och motverkar erosion. Trädens naturliga förmåga att omvandla koldioxid till syre gör dem till en viktig del av kampen mot klimatförändringarna. Det är sant att vi måste minska våra koldioxidutsläpp avsevärt, men forskning visar att naturliga klimatlösningar som återplantering av skog och bevarande av inhemska skogar kan bidra till neutralisering av 11–15 miljarder ton koldioxid årligenmotsvarande 30 procent av vad som krävs för att uppfylla Parisavtalets klimatmål på 1,5 °C.  

 

Rituals har antagit utmaningen. Hittills har världen förlorat en tredjedel av sin skogsareal, vilket motsvarar två gånger USA:s yta. Men trots att klimatförändringarna sker snabbare än väntat finns det fortfarande tid att ändra kurs om alla samarbetar. Därför började vi plantera ett träd för varje såld refill under förra årets Earth Week och Green Friday. I samarbete med våra partner planterade vi över 400 000 träd i Madagaskar, Uganda, Indien och Mexiko.

 

Men vi nöjer oss inte med det. Förutom stora ansträngningar för att minska våra egna koldioxidutsläpp inom alla företagets verksamheter, har vi förbundit oss till att plantera, skydda eller återställa 5 miljoner träd före slutet av 2022. Forskning visar att man kan neutralisera mer koldioxid genom att skydda och återställa äldre träd i befintliga naturskogar än genom att plantera nya ungträd. Av den anledningen har vi utökat vårt initiativ från att endast plantera nya träd till att även skydda och återställa äldre träd. 

 

En uråldrig kraft

Ett tunnland mogen skog absorberar samma mängd koldioxid per år som en bil förbrukar på en sträcka av 42 000 kilometer (det är nästan lika långt som jordens omkrets!). Problemet är att man fortsätter hugga ned dessa skogar. Trots att det finns lagar på hur mycket stockvirke som får skördas, köpas och säljas leder den stora efterfrågan på träprodukter till olaglig skogsavverkning, och Förenta nationernas miljöprogram rapporterar att olagliga verksamheter utgör 10–30 procent av den globala trävaruhandeln. Det är en tragedi, inte bara för de ekosystem som är beroende av träden, utan även för miljön i stort eftersom stora mängder koldioxid frigörs när ett träd huggs ned. Faktum är att avskogningen utgör 11 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

 

Det stora antalet träd som huggs ned varje år gör det viktigt att fortsätta plantera nya träd – och vi tänker definitivt inte sluta. Med vårt utökade initiativ kan vi göra ännu mer för att lösa detta globala problem. Hur kan då ditt köp av refiller bidra till att skydda och återställa skogarna? För att skydda skogar använder våra partner satellitövervakare för att kartlägga områden som avskogas. Informationen används för att övervaka skogarna och motverka illegal avverkning. För att återställa skogarna planteras träd i förstörda områden, vilket förbättrar marken och gör att vegetationen växer tillbaka på ett naturligt sätt.

 

Vi stödjer projekt i hela världen, från Kenya (med ClimatePartner) till Indien (med EARTHDAY.ORG’s™ The Canopy Project) , men vårt främsta fokus ligger på en specifik växtsort som spelar en särskilt viktig roll för miljön: mangrove.  

De livskraftiga mangroveväxterna

Dessa unika växter skyddar närbelägna samhällen genom att motverka översvämningar, i synnerhet i samband med oväder. Mangroven växer i tropiska och subtropiska områden och är ett av få träd som kan leva i saltvatten, där den bildar skogsremsor längs kuster, stränder och flodbankar. Mangroveskogar är dessutom hem åt många fiskarter, och förser således kringliggande samhällen med mat och uppehälle. Som en effektiv kolsänka (något som tar upp mer kol än det avger) spelar mangroven en viktig roll i kampen mot klimatförändringar. Växten täcker bara 0,1 procent av jordens yta, men lagrar upp till 10 gånger mer kol per hektar än landlevande skog.

 

I likhet med många andra arter minskar emellertid beståndet av mangrove. Till följd av klimatrelaterade väderfenomen och stigande havsnivåer har mangroveskogarna reducerats avsevärt och fisket har minskat med 75 procent, vilket leder till fattigdom i många samhällen.

 

Det är därför vi har åtagit oss att bevara mangroven och många andra arter i världen genom att plantera, skydda och återställa ett träd för varje refill du köper. Vårt breda sortiment av refiller omfattar allt från hud- och kroppsvård till rumsdofter och bilparfymer, och det utökas ständigt. Refillerna är inte bara bättre för miljön, utan medverkar även till att bevara skogar och stödja samhällen över hela världen. Genom att välja refiller bidrar du till vår mission.

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans är en copywriter med stor aptit på tankeväckande berättelser, resor och allt som är överdraget med vit choklad. Med en bakgrund inom den tempofyllda tv-branschen har hon lärt sig hur viktigt det är att koppla av och ta hand om sig själv, och enligt henne kan man aldrig tända för många levande ljus. Som passionerad foodie är hon på en livslång jakt efter den perfekta måltiden och hon är en sann förespråkare av mottot ”du måste älska dig själv för att kunna älska andra” (RuPaul).