De Levande Ljusens Ritual

Advent står för dörren, och med det följer traditionen att tända ett ljus varje söndag fram till jul. Vart och ett av ljusen symboliserar en viss sinnesstämning, och genom att tända dem ger vi oss själva tillfälle till reflektion. Men ljus har använts sedan långt tillbaka över hela världen, och deras värmande låga har en både praktisk och spirituell betydelse.

 

Nedräkning inför jul med levande ljus

Traditionen med adventsljus härstammar från 1800-talet och lutheranerna i Tyskland. Ljusen var från början vita och satt i en julkrans där varje ljus tillskrevs en helig betydelse med koppling till högtiden. Det första ljuset tändes för att väcka hopp, det andra som en symbol för glädje, det tredje var en hyllning till kärleken och det fjärde en önskan om fred. Idag fungerar traditionen som en tid för reflektion över dessa viktiga frågor, och i många hushåll är den en kulturell snarare än en religiös handling.

 

Ett ljus i mörkret

Innan elektriciteten upptäcktes fungerade levande ljus som belysning efter mörkrets inbrott. Innan klockan uppfanns användes de även för att hålla reda på tiden. Idag används ljusen främst för att skapa en behaglig och lugnande atmosfär, men de är även ett bildligt sätt att sprida ljus och förståelse genom meditation. Den flackande lågan på ett levande ljus betraktas ofta som en metafor för själen. Dess skönhet är nästintill hypnotisk, och du kan uppleva en känsla av inre frid när du blickar in i ljuset. Den som känner sig vilsen eller rotlös kan tända ett ljus för att hitta vägen till sina sanna känslor.

 

Levande ljus för att välkomna dig hem

Under kolonialtiden började man sätta levande ljus i fönstren som tecken på att trötta resande var välkomna. I glesbefolkade områden fungerade ljusen som fyrtorn som var synliga på långt håll och hjälpte människor att hitta fram i mörkret. När en familjemedlem var bortrest brukade därför resten av hushållet tända ljus i fönstren som ett tecken på sin kärlek och önskan om att personen skulle återvända välbehållen. På liknande sätt tänder vi i modern tid ljus under december månad för att skapa en trevlig och inbjudande stämning inför jul.

Oavsett om du tänder ljus för att skapa en avkopplande atmosfär i ditt hem, som en religiös ceremoni eller för att göra ditt liv mer romantiskt, är en sak säker: du deltar i en ritual som har utövats ända sedan den uppfanns år 200 f.Kr. Vi föreslår att du stannar upp ett ögonblick för att reflektera över och visa aktning för den.