7 anledningar till att du borde börja meditera idag

Alla har vi väl vänner som inte kan låta bli att prata om hur meditation har förändrat deras liv. Och vi kan bekräfta att de har helt rätt! Läs vidare och upptäck varför meditation är så bra för alla som söker en djupare kontakt med sig själva och världen utanför. Och som vill må bättre både psykiskt och fysiskt.

 

1. Det är som medicin för den moderna själen

I dagens värld där vi är uppfyllda av habegär och hetsen att allt är möjligt om vi bara anstränger oss, har väl behovet av att varva ner aldrig varit mer påtagligt än nu. All meditation går ut på att ge hjärnan ro, vilket resulterar i bättre och mer medvetna beslut på en daglig basis. Det blir också lättare att upptäcka skadliga mönster och sen sakta men säkert skifta till ett positivare synsätt. Bara detta i sig är tillräckligt för att börja meditera regelbundet.

 

2. Det gör dig smartare

Studier vid University of Massachusetts Medical School har visat att de som mediterar en halvtimme om dagen faktiskt uppvisar tydliga förändringar i hjärnan. Vid magnetröntgen av hjärnan upptäckte forskarna att deltagarna i undersökningen hade utvecklat en större mängd grå hjärnsubstans i hippocampus – den del av hjärnan som ansvarar för inlärning, spatial förmåga och minnet.

 

3. Det är en hälsosam vana som lindrar stress

I samma studie kunde forskarna visa att medan den grå hjärnsubstansen i hippocampus uppvisade tillväxt, minskade den samtidigt i amygdalan, känt som vårt stresscentrum.

 

4. Det är bra för kroppen

När vi människor är stressade producerar våra inre organen en rad olika fysiska reaktioner som kan vara skadliga på sikt. Ett bra exempel är kamp- eller flyktresponsen som gör att pulsen och kortisolnivåerna stiger för att vi ska kunna hantera yttre hot. Att göra meditation till en daglig vana hjälper dina organ att sakta ned så att du inte reagerar lika negativt på hormonella förändringar och så att risken för hjärtsjukdomar inte ökar. Meditation kan också bidra till mer regelbundna sömnmönster, vilket starkt påverkar den kroppsliga hälsan.

 

 

5. Det gör dig mer kreativ

Många inom kreativa yrken ser meditation som en naturlig del av arbetslivet, vilket låter klokt. När hjärnan är avslappnad och fokuserad, skärps sinnena och du kan lättare ta in världen runt dig utan dömande tankar. Sinnena blir vidöppna och i tillståndet av avslappnad vakenhet blir det enklare att tänka ut abstrakta koncept bortkopplade från ditt ego. Det är så som konst uppstår i många fall. Därför är det naturligt att konstnärliga människor använder meditation som ett arbetssätt eftersom det stimulerar det kreativa flödet.

 

6. Det ökar lyckonivåerna

Meditation ökar förmågan att var medvetet närvarande i nuet. En av de största fördelarna med mindfulness är att det stärker förmågan att vara fokuserad i stunden så att du kan se lyckan i de små sakerna. Därför ger regelbunden meditation upphov till fler positiva känslor.

 

7. Det saktar ner åldrandet

Enligt The Huffington Post, visade en studie från 2014, ledd av University of Californias centrum för neurovetenskap, att människor som mediterar regelbundet har en hjärnstruktur som annars är vanligare hos mycket yngre människor. ”Forskarteamet fann att den åldersrelaterade nedbrytningen av hjärnans nervceller var ’klart’ mindre omfattande i 17 av 20 undersökta områden i hjärnan bland de som mediterar”, rapporterar Huffington Post. Det skulle kunna innebära att sjukdomsförloppet vid demensformer med tidigt debut kan påverkas positivt av regelbunden meditation.

 

Vi kan fortsätta att prata om de överraskande fördelarna med daglig meditation i all evighet, men istället föreslår vi att du kommer igång idag. Osäker på var du ska börja?

 

Hämta lite inspiration här och ta reda på vilken sorts meditation som passar din personlighet och dina behov bäst. Låt sen din nya ritual berika ditt liv på oräkneliga sätt.