Positiv psykologi: Optimismens hemliga kraft

Vad har de människor gemensamt som lever länge, har god hälsa och är framgångsrika entreprenörer? De har större sannolikhet att beskriva sig själva som optimister. Studier visar att en positiv livssyn kan berika alla aspekter av våra liv. Med dessa tips från den positiva psykologin kan du lära dig att se livet ljusare varje dag.

 

Vad är då positiv psykologi? I korthet:

 

Det är läran om vad som gör livet värt att leva

Begreppet ”positiv psykologi” myntades av den berömda psykologen Martin Seligman och studerar livet på tre olika nivåer. Till att börja med fokuserar det på positiva saker som optimism, njutning och välmående. Vad gör människor lyckliga? Vad gör dem nöjda med sina liv? För det andra handlar det om ”det goda livet”. Vad behöver vi som människor för att känna oss tillfredsställda? Är det drömmen om två barn och ett hus med trädgård, eller något mer ogripbart? Slutligen tittar man på vad som utgör ett bra samhälle: moral, gemenskap, tillit. Hur bygger man lyckliga, funktionella samhällen? Vad innebär det att leva tillsammans? Den positiva psykologin studerar livets glädjeämnen, från de små sakerna till de verkligt stora frågorna.

 

Den utgår från dina styrkor

I stället för att ha en ”glaset är halvtomt”-inställning till livet, fokuserar positiv psykologi på våra starka sidor och hur vi kan använda dem för att forma vårt liv och uppnå de resultat som gör oss allra lyckligast. Börja med att identifiera en av de egenskaper du tycker bäst om hos dig själv. Är du nyfiken? Modig? Bra på att organisera? Hitta ett sätt att använda dina styrkor på olika sätt varje dag. Om du till exempel är modig, kan du använda den färdigheten till att ägna dig åt en aktivitet du aldrig provat tidigare. Nästa dag kan du stå upp för dig själv i en situation där du varit tyst tidigare. Den tredje dagen kanske du tar en ny väg till jobbet.
Genom att fokusera på styrkor kan den positiva psykologin skapa utvecklingsmöjligheter och bli ett stöd på områden som vi tidigare betraktat som svagheter.

 

Den hjälper dig att skapa och upprätthålla hälsosamma relationer

En berömd studie från Harvard University följde en grupp män från 1938 till nutid och observerade deras hälsa, emotionella välmående och slutligen även deras partner och barn. Utifrån den information de samlat på sig under 80 år, upptäckte forskarna att en av de viktigaste indikatorerna på glädje och hälsa sent i livet var starka, hälsosamma relationer. En av de främsta insikterna är alltså betydelsen av att vårda relationer och jobba på att stärka banden till andra.

 

Varför är positiv psykologi viktigt?

En av de främsta upptäckterna är att rätt sorts optimism är smittsam. När du själv ser positivt på livet utstrålar du glädje till personerna i din omgivning. Se det som en positiv kedjereaktion som genererar känslor av tillfredsställelse, lindrar stress, ger bättre hälsa och förlänger livet.

 

Hur utövar man positiv psykologi i vardagen?

 

1. Tacksamhetsdagbok

Tacksamhet är en av de kraftfullaste känslor som finns. Känslan av tacksamhet grundar oss i nuet och ger oss en känsla av samhörighet med händelser och människor omkring oss. Omsätt den insikten i praktiken med denna enkla övning: varje kväll innan du går och lägger dig kan du reflektera över dagen och skriva ned 3–5 saker, stora eller små, som du är tacksam över. Prova det varje kväll i en vecka och lägg märke till förändringar i din syn på livet och ditt samspel med andra människor.

 

2. Beskriv ditt bästa möjliga jag

Forskare har funnit att vi kan öka vår optimism genom att visualisera framgång. Välj ett ögonblick i framtiden och föreställ dig att allt har blivit precis som du önskade. Vad har hänt? Vilka personliga egenskaper hjälpte dig att uppnå det? Anteckna och beskriv dem så detaljerat du kan. Du kanske skriver: ”Om 5 år har min partner och jag bildat familj och inlett meningsfulla karriärer där vi hjälper andra människor. Det har varit möjligt för att jag är kärleksfull och känner en stark närhet till min partner. I arbetet använder jag mitt sinne för lagarbete och kreativitet för att hitta lösningar som ger mig tillfredsställelse och förbättrar andras liv.”

 

Avsätt 5 minuter varje dag under den kommande veckan för att visualisera dina styrkor och de bästa möjliga resultaten. Lägg märke till var dina styrkor ligger och fundera över hur du kan leva ditt liv som ditt bästa möjliga jag.

 

3. Själfull meditation

Mindfulness är ett centralt begrepp inom den positiva psykologin och går ut på att leva i nuet och vara medveten om allt man upplever. Rituals har omtolkat den idén som själfullhet, vilket tillför en ytterligare dimension av hur denna närvaro ger näring åt själen. Börja utöva själfullhet varje dag med en kroppsskanning som hjälper dig att få kontakt med ditt fysiska jag, lugna ditt sinne och berika ditt själsliv.

 

Vill du veta mer om positiv psykologi? Du hittar mer information här.