Lär dig mer om den skrattande legenden: 16 fakta om Buddha

En glad och positiv man, känd för sitt leende – Buddha gjorde mycket för att inspirera världen. Att lära mer om honom och hans filosofi kan ge lite mer lycka i våra egna liv. Läs vidare och upptäck 16 intressanta fakta om honom som du kanske inte kände till.

 

1. Buddha ansåg att du har makten att styra ditt eget liv

Buddha var en stor anhängare av tanken att alla kan bli det de vill. ”Inget” är oförlåtligt enligt buddhismen. Du har alltid förmågan att välja att förändras till det bättre – så länge som du lär av dina misstag.

Ingen annan kan rädda oss än vi själva. Ingen kan och ingen får. Vi måste själva välja vår väg.

Buddha

2. Buddha ansåg att de här sju elementen leder till upplysning

Buddha skapade de sju elementen – satta bojjhanga på pali och sapta bodhyanga på sanskrit – som leder till upplysning. Buddha återkommer till de här sju kvaliteterna flera gånger i Tripitakan.

 1. Medveten närvaro
 2. Förståelse
 3. Energi
 4. Lycka
 5. Stillhet
 6. Koncentration
 7. Jämnmod

 

3. Buddha uppmuntrade människan att leva i nuet

Vägen till lycka börjar med insikten att vi inte blir lyckliga av att få det som vi vill, eller i alla fall inte långvarigt lyckliga. Det vi gör – inte vad vi får – är det grunden till lycka. Först när vi inser det kan vi släppa begäret och hitta sann lycka. När forskare undersökte buddhistmunkars hjärnor såg de att munkarnas hjärnvågor är förändrade på ett sätt som ökar känslan av lycka och tålighet. Hemligheten bakom lycka är enkel: att vilja ha det du har och inte vilja ha det du inte har.


Grubbla inte över det förflutna, dröm inte om framtiden, rikta sinnet mot nuet.

Buddha

4. Buddha föddes som prinsen Siddartha Gautama

Visste du att Buddha föddes som en välbeställd prins vid namn Siddartha Gautama? Han lämnade sin förmögenhet och arv bakom sig efter att ha bevittnat fattigdomen och lidandet hos Nepals invånare utanför palatset där han växte upp. Han bytte namn till Buddha – vilket betyder ”den upplyste”.

 

5. Buddha kämpade mot okunnighet, hat och ilska

Buddha lärde andra att okunnighet, hat och ilska inte hör hemma i människans liv. Buddhismen är inte en religion eller ideologi som kretsar kring skräck. Istället står förnuft och logik i centrum.

 

6. Buddha uppmuntrar till att tänka fritt och djupt

Buddha utmanade människor att ifrågasätta allt de hör och fatta beslut om vad de ska ta tro utifrån sitt eget sunda förnuft.

 

7. Buddha kallades för Den Store Läkaren

Buddha såg orsakerna till mänskligt lidande och försökte hitta sätt att eliminera dessa. Det gjorde att han kallades för ”Den Store Läkaren”.

 

8. Buddha ansåg att vårt eget ego var djävulen

Djävulen existerar inte inom buddhismen. Istället lär buddhismen oss att den största anledningen till lidandet är vårt eget ego, eller tanken att vi är separerade från världen. Himmel eller helvete är ett sinnestillstånd.

 

9. Buddha skapade buddhismens Fyra Ädla Sanningar

Efter att ha suttit i 49 dagar under ett träd – ett bodhiträd– fann Buddha de Fyra Ädla Sanningarna. De är:

 1. Det finns lidande i livet
 2. Lidandet är begär och fasthållandet av känslor
 3. Lidandet upphör till slut och omvandlas till nirvana – uppvaknade och evig tillfredsställelse
 4. Nirvana nås genom den åttafaldiga vägen.

 

10. Buddha lärde ut den åttafaldiga vägen som leder till nirvana

Buddha ansåg att den åttafaldiga vägen leder till den ultimata och eviga lyckan (nirvana). Vägen består av rätt förståelse, avsikt, tal, handling, levebröd, ansträngning, medveten närvaro och koncentration.

 

11. Buddha uppmanar oss att realisera människans inneboende potential till godhet och lycka

Många buddhister tror på återfödelse och reinkarnation. Det slutliga målet inom buddhismen är att slippa återfödas och lida. Enligt deras trosuppfattning anser buddhister att återfödelsen och lidandet upphör när människan når sin fulla potential sett till godhet och lycka.

 

12. Buddha och legenden om tanden

Legenden säger att när Buddha hade kremerats återstod bara en tand. Den som hade tanden i sin ägo valdes till buddhismens ledare. Tanden förvaras nu i ett tempel på Sri Lanka.

 

13. Den riktiga Buddha hade inte en stor mage

Buddha avbildas på ett annat sätt än hur han såg ut i verkligheten. Till exempel var han inte alls så knubbig som målningar och statyer visar. Hans stora mage är en symbol för lycka i öst. Buddha fastade regelbundet och ägnade det mesta av sin tid åt att promenera och sprida sin filosofi om upplysning.

 

14. Buddha skulle aldrig definiera sig som buddhist

Uttrycket ”buddhism” skapades av de lärda i väst och buddhister kallar sig inte själva för buddhister. De kallar sig antingen dharma – vilket betyder lag – eller Buddha-sasana – vilket står för Buddhas läror.

 

15. Buddhas sista ord var…

Buddhas resa slutade i en liten indisk stad vid namn Kushinagar. En av hans lärjungar bad honom att inte släppa taget än så att Buddha kunde dö på en mer känd plats med massor av människor som skulle kunna hedra honom vid begravningen. Buddha svarade med orden ”ett litet ställe är passande”. Han dog av hög ålder och hans sista orden var: ”Allt som är skapat är underkastat förgängelse, sträva vidare, var uthållig.”

Buddha kremerades i Kushinagar; relikerna placerades senare i monument eller stupas.

Allt som är skapat är underkastat förgängelse, sträva vidare, var uthållig.

Buddha

16. Buddha ansåg att alla förtjänar lycka

Buddhas goda hjärta och förståelse omfattade alla världens varelser. Han ansåg att alla har samma rätt till lycka – från insekter till människor. Faktum är att både kvinnor och män tilläts gå i kloster vilket var unikt vid den tiden.