Därför är det så viktigt att ha ett meningsfullt jobb (och så här får jobbet mening)

I västvärlden är vi nästan fanatiska i vår ständiga jakt efter lycka. Det blir till en besatthet enligt författaren Emily Esfahani Smith. Nu verkar det som att lycka faktiskt är fel mål att sträva efter, för faktum är att det får oss att leva utan riktning

 

Nyckeln till att känna mening handlar om att använda din förmåga att hjälpa andra

Emily Esfahani Smith


Enligt Emily Esfahani Smith är de som ägnar sig åt ”positiv psykologi” – likt våra stora tänkare Aristoteles och Buddha – egentligen på jakt efter mening. Det i sig leder till lycka. I följande TED talk pratar den amerikanska författarinnan om de fyra ”pelare” som kan hjälpa dig att känna tillhörighet och mening. Det är en utomvärldslig upplevelse och prov på stort berättande. Se själv!

 

Om du vill hitta meningen med ditt liv börjar jakten förmodligen där du lägger en stor del av din tid: på jobbet. Men hur gör du för att ta reda på om ditt arbete verkligen är meningsfullt för dig? Kanske ditt jobb kretsar kring makt och pengar. Eller ägnar du dagarna åt något som får dig att undra om det ger någon mening alls till ditt liv? Så fråga dig själv: lever du för att arbeta eller arbetar du för att leva?

 

Betydelsen av ett meningsfullt arbete

Sambandet mellan arbete och ett meningsfullt liv kan inte nog betonas. Enligt en undersökning som har publicerats i The Journal of Mental Health, är depression, ångest och stress extremt vanligt hos människor som arbetar. Var och en av dessa uppstår (delvis) för att människor inte känner någon mening i sitt jobb. För att leva ett meningsfullt liv behöver du därför ha ett meningsfullt arbete. Ett jobb som säkerställer att du kan växa och känna att du bidrar till något större.

 

Ställ dig följande frågor

Enligt Lynda Gratton, professor i organisationsteori vid London Business School i Storbritannien, kan du ta reda på om ditt arbete är meningsfullt genom att ställa dig några få frågor: Känner du dig intellektuellt utmanad av ditt arbete? Kan det du lär dig på jobbet tillämpas i andra delar av livet? Har ditt jobb en positiv betydelse för samhället? Om du svara ”ja” på de här tre frågorna är du definitivt på rätt väg.

 

En autentisk koppling

Men vad händer om dina svar på frågorna är ”nej”? Olyckligtvis finns det inte en patentlösning som passar alla när det kommer till att få jobbet att kännas mer meningsfullt – även om vi gärna skulle vilja det. In en studie som publicerades i MIT Sloan Management Review, deltog 135 människor från 10 olika branscher. Forskarna kunde se att alla deltagare försökte hitta en ”autentisk koppling mellan jobbet och något större (livs)mål”. Enkelt uttryckt, om du har känslan att ditt arbete är mer än bara ett arbete, då är du på rätt väg. Dessutom spelar det en roll om du känner dig stolt över det du gör, liksom om du tycker att jobbet är intressant och det innehåller kreativ frihet.

 

Men oroa dig inte om de här känslorna inte omedelbart dyker upp när du läser den här texten. Insikten om att du har ett meningsfullt jobb går ibland i vågor – som när du klarar en riktig utmaning eller när du hjälper en kollega i en svår situation till exempel. Så det är en känsla som inte nödvändigtvis är ständigt närvarande i livet.

 

Job crafting

Om du vill göra något för att ditt arbete direkt ska bli mer meningsfullt kan du titta närmare på ”job crafting”. Det här uttrycket nämndes först i en uppsats av universitetsprofessorn Amy Wrzesniewski på Yale i USA. Det är egentligen en plan i tre steg som kan hjälpa dig att skapa större mening i jobbet. Första steget är ”task crafting”, att tänka ut vilka delar av ditt jobb som du gillar och vilka delar du ogillar. Det handlar helt enkelt om att bli av med de saker som gör dig olycklig. Det går kanske inte att genomföra fullt ut, men du kan åtminstone försöka.

 

Steg två är “relational crafting”, med andra ord att bygga starkare och närmare relationer till de kollegor som du gillar, och lägga mindre tid på dem som du ogillar. Och till sist har vi ”cognitive crafting”. Vid första anblicken verkar detta steg vara det enklaste eftersom det handlar om att förändra ditt sätt att tänka – vilket betyder att du ensam har ansvaret. I det här sista steget försöker du att betrakta jobbet med mer positiva ögon, vilket förhoppningsvis leder till en känsla av större tillfredställdhet.

 

Du kan välja att öva på alla de här tre stegen samtidigt, men det kan vara överflödigt. För vem vet, kanske kommer ditt arbete att kännas mer meningsfullt om du bara slipper några av de där uppgifterna som du helst inte vill se på din att göra-lista…


Vill du ha fler tips för hur du kan göra ditt arbete mer trivsamt? Läs vår artikel om att må bra på jobbet.