NAMASTÉ: ETT SÄTT ATT LEVA PÅ

Alla som har gått på yoga eller mediterat har sagt namasté någon gång. Om inte, kanske du har hört någon säga det. Ordet namasté är en hälsningsfras på gammal sanskrit. Det är ett vackert, ödmjukt ord som kan översättas till ”det gudomliga inom mig ser och respekterar det gudomliga inom dig”. Gesten namasté (eller Anjali Mudra) innebär att föra samman handflatorna i höjd med hjärtat och att mjukt buga med huvudet. Det är en ödmjuk hälsning, rakt från hjärtat.

 

SJÄLEN INOM OSS

Namasté har dessutom en djupare mening en mening med andlig bakgrund. Att blunda och buga med huvudet symboliserar ditt sinnes underlägsenhet inför hjärtats gudomlighet och förmåga att se själen inom oss.

 

SYMBOLISM

Namasté är rik på symbolik. Rätt utfört ska vänsterhandens fem fingrar möta högerhandens fem fingrar. Fingrarna på vänster hand står för karmans fem sinnen och högerhandens fingrar representerar kunskapens fem kroppsdelar. Tillsammans blir det en symbol för att karma, alltså våra handlingar, behöver vara i harmoni och styras av det moraliska vetandet så att vi agerar och tänker rätt. Genom att förena varje hands fem fingrar uppnår vi siffran tio. Och tio är en symbol för perfektion den gåtfulla siffran som symboliserar fullbordan och enlighet.

 

NAMASTÉ FINNS ÖVERALLT

Eftersom en del versioner av namasté- hälsningen är populära i många av världens länder, så är handskakningen faktiskt tabu på vissa platser. I Indien exempelvis, lär sig barn att artigt hälsa på de äldre med namasté från tidig ålder, vilket bidrar till en kärleksfull och harmonisk miljö i samhället.

 

LJUSET INOM DIG

Vi ser namasté som mer än ett ord det är ett sätt att leva på. Det är ett sätt att visa respekt för dig själv, för andra, för världen och för naturen. Tänk på det som ett sätt att skapa kontakt med allt utanför dig själv. Det är inte något religiöst, utan mer ett förhållningssätt till själva livet. Det är ett sätt att stå över ditt egna ego och värderingar, för att du i alla situationer ska kunna visa omtanke och empati för andra.

 

Skönheten du ser i mig är en reflektion av dig

RUMI

 

Acceptans kommer från medvetenhet

Respekt handlar om att erkänna andras känslor, önskningar och rättigheter. Det handlar om medvetenhet och acceptans även om vi kan ha olika åsikter ska vi alltid vara respektfulla.

Det är inte alltid så lätt att respektera de människor som vi är oense med, eller de vars åsikter är så olika från våra egna. ”Hur kan du tycka så?” säger vi. ”Vad är fel på dig?” Men om vi stänger ute dem som är olika oss, finns det ingen väg framåt. Vi utvecklas inte och, värst av allt, vi hindrar oss själva från att bli mer empatiska.

 

LEV LIVET

Att leva sitt liv enligt namasté betyder att varje dag leva med medkänsla, omtanke och respekt. Om vi alltid försöker att leva efter inställningen ”jag hedrar och uppskattar dig” när vi bemöter andra då kommer vi automatiskt att behandla människor vänligt. Men låt oss vara realistiska: det betyder inte att vi passivt ska acceptera allt och alla. Att utmana olika åsikter och synsätt är det som gör livet intressant. Det handlar inte om att övertyga någon annan om vem som har rätt, utan mer om att bara försöka förstå varandra. Kanske att enas om att vara oense. Allt handlar om att agera respektfullt, samtidigt som man erkänner varandras olikheter.

 

Äkta skönhet kommer från hjärtats renhet

Gandhi

 

TRO PÅ GODHET

Namasté är en konstant påminnelse om att vara medveten om andra utanför oss själva. Vi menar att om du tror på andras godhet, är det mer troligt att du behandlar dem med medkänsla och respekt. Den respekten genomsyrar hela ditt liv och belönar dig genom att livet blir rikare att leva.