Din inre ande: Förvandla önskningar till handling

Önskningar. Önskningar associeras ofta med idealism, barnslig naivitet och sagor. Därför är det lätt hänt att vi som vuxna tvivlar på eller avfärdar dem. Men innerst inne önskar vi oss alla något, även om vi håller önskningarna för oss själva.

 

Människan har en naturlig benägenhet att önska sig saker. Önskningar kan vara ett underbart sätt att hålla hoppet vid liv. Men enligt forskning från University of Scranton i USA misslyckas 92% av de personer som sätter upp mål i början av året med att fullfölja dem.

 

Om människor har en naturlig benägenhet att önska sig saker, bör vi ställa oss frågan hur man förvandlar önskningarna till handling. Hur ska vi göra för att omsätta våra önskningar i praktiken?

 

Många uråldriga traditioner har hemligheter eller lärdomar om hur önskningar går i uppfyllelse, men de kan vara svåra att förstå, tolka och tillämpa. Låt oss lära oss av deras visdom, samtidigt som vi håller det enkelt och går rakt på sak.

 

Önskningar måste börja med inre kontemplation.

Första steget är att fråga dig själv vad du verkligen vill ha. Är dina önskningar verkligen i linje med dina inre värderingar, principer och sådant som du upplever som viktigt?

 

Det är nödvändigt (för att önskningarna ska slå in) att de är i överensstämmelse med dina viktigaste övertygelser.

 

Ibland önskar vi oss saker som vi egentligen inte vill ha. Det kan vara press från familjen, kulturella värderingar eller ett behov av att behaga andra som ligger bakom önskningen. Men om det är fallet, kommer en del av dig alltid att motsätta sig och till och med hindra önskningen från att slå in. Varför? För att det inte är vad DU verkligen vill.

 

Så innan du börjar önska dig saker bör du ta ett steg tillbaka och varva ned. Fundera över vems önskningen egentligen är. Om den överensstämmer med dina viktigaste värderingar och övertygelser kommer du att ha en mycket större längtan efter att se den gå i uppfyllelse.

 

Önskningar kräver inre visualisering

Visualisering. Varje expert på att ”få önskningar att gå i uppfyllelse” kan tala om för dig att detta är en nödvändig ingrediens. Om du inte kan se framför dig hur något händer i ditt liv, så kommer det troligtvis inte att göra det. Vi måste kunna ”se” slutresultatet tydligt och med övertygelse. 

 

Men jag skulle vilja ta det ett steg längre. Det är därför jag har döpt detta avsnitt till ”inre visualisering”.

 

Inre visualisering handlar inte bara om att se något hända. Det är en långsiktig inre vision som banar väg för dig. Inre visualisering kräver tålamod och tid. Det är en inre övertygelse och insikt om att önskningar inte blir verklighet över en natt. Det finns en väg vi måste följa. Och den vägen kräver att vår långsiktiga vision är i samklang med våra kortsiktiga mål och handlingar.

 

I sin bok The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom skriver Jonathan Haidt:

 

”Psykologerna Ken Sheldon och Tim Kasser har funnit att människor som är mentalt friska och lyckliga har en högre grad av ’vertikal överensstämmelse’ mellan sina mål. Det innebär att målen på högre nivå (långsiktiga) och på lägre nivå (omedelbara) stämmer överens. När man eftersträvar sina kortsiktiga mål så eftersträvar man även sina långsiktiga mål.”

 

Med andra ord: Om du har en långsiktig önskning så bör du försöka skapa små delmål som är lätta att uppnå. Du måste även förstå att din önskning kan kräva tålamod och ett par motgångar innan den går i uppfyllelse.

 

Tålamod och flexibilitet är två saker vi människor (oftast) är ganska dåliga på.

 

Önskningar kräver interaktion

Du är mänsklig. Det är naturligt att falla tillbaka i gamla vanor, rädslor och mönster, skjuta upp saker eller tappa motivationen. Därför bör du inte stänga in dina önskningar i någon vrå djupt inne i ditt hjärta.

 

Interaktion är otroligt värdefullt, och kan hjälpa dig om du skaffar två saker: bollplank och pålitliga mentorer.

 

Ett bollplank är någon du litar på, som en coach eller någon som känner till dina kortsiktiga och långsiktiga mål och kan hjälpa dig att vara ärlig och ta ansvar för dem. Om du snubblar eller tappar tron på dina önskningar, kan sådana personer hjälpa dig att komma på rätt spår igen.

 

Pålitliga mentorer är personer du kan be om råd och vägledning. Sådana personer har kommit lite längre än du och lever redan det liv du önskar dig. De kan vara otroligt hjälpsamma och regelbundet förse dig med inspiration, visdom och insikter.

 

Nu är det bara att sätta igång. En önskning är början på något magiskt. Men liksom magi kräver framgångsrika önskningar att vi övar och lär oss bemästra en rad färdigheter. Annars tappar vi tron på vår potential som människor och vår kraft att få våra önskningar att gå i uppfyllelse. Vi behöver ingen ande i lampan för att uppnå våra drömmar. Vi behöver bara hitta en inre klarhet och vision och omge oss själva med verkliga ”andar”, det vill säga ett antal personer som stöttar och tror på oss. 

 

 

Deborah Quibell

Deborah Quibell

Som professionell författare, healer och lärare har Deborah Anne Quibell en passion för att förena jordnära kunskaper från den akademiska världen med yoga och andlighet. Deborah är en erfaren instruktör på Institute for Inner Studies. Hon är även filosofie doktor i djuppsykologi och lär ut pranic healing, yoga och meditation i sin studio, ute på företag och online.