Ett alternativ till nyårslöftena: Sankalpa – högtidliga löften

Sankalpa, traditionen att definiera avsikter, kan vara hemligheten bakom meningsfulla nyårslöften som varar. Vi berättar hur det går till

 

Inre avsikter i stället för yttre löften. Det är ett enkelt sätt att förklara vad sankalpa innebär. Enkelt uttryck är sankalpa en avsikt formulerad av hjärtat och sinnet – en högtidlig ed eller ett inre löfte till dig själv.

 

Vill du få en medveten start på det nya året? Ersätt de traditionella nyårslöftena med sankalpa, en avsikt formulerad av ditt hjärta och sinne. Sankalpa är, enkelt uttryckt, ett högtidligt löfte eller en personlig utfästelse som fokuserar på din inre snarare än din yttre värld. Ordet, som är sammansatt av san (”en inre vetskap född i hjärtat”) och kalpa ”en evig process”, avspeglar den starka påverkan som utövandet av sankalpa kan ha på hela ditt liv. I år uppmanar vi dig att avstå från den press som vanliga nyårslöften innebär och ersätta dem med ett medvetet utövande av sankalpa. Här förklarar vi hur du införlivar meningsfulla avsikter i ditt liv, oavsett tid på året. 

 

SankalpaTillräcklighet

Ett vanligt problem med nyårslöften är att de ofta är ett uttryck för yttre målsättningar. Vissa av löftena är sådant som vi verkligen vill uppnå, medan andra är sådant som vi ”tror” att vi vill ha för att vi känner press utifrån.

 

Många av våra löften bygger på en känsla av att vi borde vara bättre, vackrare, rikare eller friskare. Vi fokuserar på vad vi saknar (och känner ofta dåligt samvete, skuld eller till och med skam) och bestämmer oss sedan för att bli annorlunda och bättre. Men detta kan vara problematiskt, menar forskaren och författaren Brené Brown, som har studerat sårbarhet, mod, värdighet och skam under de senaste 12 åren. I en intervju säger hon:

 

”När vi drivs av rädsla över vad andra människor tycker om oss och en röst ständigt viskar i örat att vi inte duger, är det lätt att ge upp. Det slutar med att vi tigger efter värdighet i stället för att göra oss förtjänta av den.”

 

Om vi inte är försiktiga kan våra nyårslöften också sluta med att vi ”tigger efter värdighet”.

 

Men när man utövar sankalpa, som går ut på att formulera avsikter inifrån, utgår man från en djup övertygelse om att man duger precis som man är. Självklart har vi alla något vi vill förbättra hos oss själva, men sankalpa handlar om att medvetet (och varsamt) släppa taget om den förgiftande skammen och känslan av att inte räcka till innan vi definierar våra mål. När vi står rakryggade i vår egen värdighet börjar vi se och uppleva saker annorlunda. Till och med våra önskningar förändras. 

 

 

Fokus på reflektion 

Det kan vara svårt att medge, men i våra upptagna liv tappar vi ofta kontakten med den reflekterande delen av oss själva. Dessvärre lever vi i en kultur där många av oss har hjärtat fyllt av ”mappar” där vi samlar på oss minnen och upplevelser som vi tänker ”ta tag i senare”. Sedan går tiden utan att vi öppnar de där mapparna. Med tiden skapas fler mappar, och vi samlar dem på hög.

 

När vi är fyllda av inre, obearbetat material är det svårt att få klarhet i vad vårt hjärta verkligen vill. När vår sanna röst är begravd under att-göra-listor och förväntningar är det svårt att urskilja vår egen röst och våra egna önskningar bland andras röster och önskningar.

 

Sankalpa uppmanar oss att reflektera innan vi formulerar en avsikt om vart vi vill nå. Vårt förflutna (och hur det har påverkat oss) kan ofta ge oss värdefulla insikter om hur vi bör gå vidare. Vad fungerade? Vad fungerade inte? Vad fick oss att känna oss levande? Vad fick oss att känna oss obetydliga? Dessa är viktiga frågor att reflektera över för att komma fram till i vilken riktning vi bör röra oss och vad vi verkligen vill.

 

Tryck på pausknappen och omfamna nuet  

Under en hektisk period som jul och nyår är det lätt att förväntningar byggs upp och att sinnet blir överbelastat med tankar på allt vi borde ha uppnått under året. Det kan göra det svårt att varva ned och reflektera.  

 

I år vill vi slå ett slag för Press Pause – en attityd som motverkar den stress och press som förknippas med ett nytt år. Som jag nämnde förut måste vi hitta stunder av stillhet för att kunna utöva sankalpa på riktigt. Till skillnad från nyårslöften, som ofta är tidsberoende, går sankalpa ut på att definiera avsikter från hjärtat, och det är en långsam, livslång process som gror i det undermedvetna och tar sig uttryck i lugn och inre frid.  

 

Genom att trycka på pausknappen och utöva sankalpa kan du definiera långsamma men bestående avsikter som utvecklas under hela livet. För att kunna utöva sankalpa på riktigt måste du först sakta ned och stilla nervsystemet med hjälp av medveten närvaro och vilsam sömn. Du kanske undrar hur man hittar stunder av stillhet under denna hektiska period? Våra effektiva, expertledda kurser kan hjälpa dig att varva ned och trycka på pausknappen under jul, nyår och resten av året – oavsett om du vill förbättra din sömn, öka din medvetna närvaro eller finna glädje i de små sakerna. Genom att avsätta tid för reflektion kan du lägga grunden för ett mer tillfredsställande liv, och med den utgångspunkten kan du uppleva de sanna fördelarna med sankalpa. 

 

Klarhet

Yogan lär oss att sankalpa laddar kroppen och sinnet med speciella vågor som gör oss självsäkra, beslutsamma och motiverade. Jag tror det beror på att sankalpa kommer från den kloka rösten djupt inom oss – vår egen inre övertygelse.

 

När vi hittar den rösten är den klar och tydlig. Vi blir mer självsäkra, tilldragande och enormt inspirerade.

 

I sin bok Sacred Journey: Living Purposefully and Dying Gracefully skriver den berömda yogamästaren och läraren Swami Rama om sankalpa:

 

”Sankalpa anses vara en kreativ och överlägsen version av vanliga tankar eftersom det aktiverar kroppen och får oss att genomföra förutbestämda handlingar för att uppnå i förväg uppsatta mål. Sankalpa betyder: jag ska vara beslutsam. Jag ska vara helhjärtad. Jag ska utan tvekan växa. Jag vet att jag kommer att begå misstag, men jag ska inte ge upp.”

 

Visst kan man höra den inre klarheten och övertygelsen i hans ord? Jag är särskilt förtjust i orden ”Jag ska utan tvekan växa”. Bara sankalpa kan ge oss det. Filosofin är enkel, tydlig och otroligt övertygande.

 

För att kunna urskilja enkelheten och klarheten kan du ibland behöva arbeta med bilder i stället för med ord.

 

Förra året höll jag en workshop om sankalpa. Vi började med att meditera kring vår egen känsla av värdighet, och frammanade en känsla av att vi duger från djupt inom oss. Sedan genomförde vi en renande ceremoni där vi skrev ned vår ”inre oreda” (det vill säga sådant vi tror står i vägen för vår inre röst) på ett papper och slängde det på en brasa. Slutligen skapade vi en ”soul board”. Vi tog bilder och ord som talade direkt till vårt hjärta och gjorde ett kollage. Jag bad varje person formulera en mening utifrån bilderna som på något sätt beskrev hjärtats innersta längtan (i det ögonblicket). Meningarna var varierade. Vissa var kristallklara. Andra poetiska. Men alla var oerhört meningsfulla och kom från djupet av hjärtat.

 

Prova sankalpa

Om du vill prova sankalpa hemma rekommenderar jag att du börjar med en meditation 

 

Sedan kan du genomföra en renande ceremoni där du skriver ned din ”inre oreda” (det vill säga sådant du tror står i vägen för din inre röst) på ett papper och slänger det på en brasa.  

 

Till sist kan du skapa en ”soul board”. Gör ett kollage med bilder och ord som talar direkt till ditt hjärta. Försök att formulera en mening utifrån bilderna som på något sätt beskriver ditt hjärtas innersta längtan (i det innevarande ögonblicket). Meningen kan variera. Den kan vara kristallklar eller mer poetisk, beroende på vad som känns rätt för dig. Skriv ned meningen på en lapp och sätt den någonstans där du kan se den varje dag. 

 

Det är något med sankalpa som känns så äkta. Och när något är äkta är det fullt av energi och potential. Jag har gjort sankalpa till min vana varje år, och jag hoppas att du också känner dig inspirerad att prova det. Det kan vara värt ett försök. 

            Loosen your grip.

 

            Give yourself permission to be imperfect.

 

            Don't seek what others are seeking,

            (unless it echoes in your bones).

 

            Spit out whatever you have ingested

            about not being enough.

 

            Your realness is delicious.

 

            And you don't need to obsess any longer

            about finding your path.

 

           Start simple.

 

            Tie a string

            from your heart to your feet

            And only walk in the direction

            that makes you tick.

 

            – Deborah Anne Quibell

 

 

Emma Becque

Emma Becque

Emma Becque är en skribent från Storbritannien som flyttade till Amsterdam efter att ha arbetat för Condé Nast, The Telegraph och en rad olika konstpublikationer i London. Hennes passion är att skriva om allt som har med hälsa och inredning att göra.