Yoga & ayurveda: därför hänger de ihop

Ayurveda bygger på principen att vårt naturliga tillstånd är en hälsosam balans mellan kropp och själ. Balansen kan störas av faktorer som stress, för lite motion, och dåliga matvanor. För att komma tillbaka till ditt naturliga tillstånd behöver du göra allt du kan för att återskapa balansen mellan kropp och själ. Yoga och meditation är mycket användbara verktyg som kan hjälpa dig att lyckas.

 

Yoga och ayurveda är två sidor av samma mynt. Medan ayurveda är inriktad på balansen mellan kropp och själ hjälper yogan kropp och själ att arbeta tillsammans och komma i kontakt med varandra. Av den anledningen är yogan oumbärlig om du vill gå in för en ayurvedisk livsstil. Dessutom förstärks yogans positiva effekter om den kombineras med meditation. Meditation lär dig att lyssna på din kropp och bli medveten om ditt sanna jag, vilket är mycket betydelsefullt inom yogan. Om du vill använda yoga för att uppnå balans mellan kropp och själ är det viktigt att veta vilken dosha du är.

 

Vilken dosha är du?

Om du strävar efter att komma tillbaka till ditt naturliga tillstånd är det avgörande att ta reda på vilken dosha du har enligt de ayurvediska grundprinciperna. Alla människor har en unik kombination av mentala och kroppsliga egenskaper, eller doshor. Doshorna, som kallas Vata, Pitta och Kapha, är energier som finns i alla människor, men också i naturen. Hur denna energi är fördelad mellan kropp och själ varierar från person till person. Vill du veta vilken dosha du har? I så fall, klicka här för att göra testet.

 

De flesta människor är en kombination av två doshor, vilket betyder att du troligtvis kommer att känna igen dig i två av doshorna. För varje dosha gäller olika rekommendationer när det handlar om kost, vila och träning. De är också nycklar till vilka asanas (yogapositioner) och meditationstekniker som är bäst för dig.

 

 

Doshan Vata: luft & rymd

De som domineras av Vata är ofta spensliga, aktiva, entusiastiska och idealistiska. De är pratsamma och talar snabbt, har lätt att ändra uppfattning och är ofta kreativa och entusiastiska. När de är i balans är de kreativa och vitala. När de är ur balans är människor med doshan Vata osäkra, stresskänsliga och oroliga.

 

Är Vata din dosha? I så fall är det väldigt viktigt att du utövar yoga. Utan yoga blir det svårt, eller rent av omöjligt, för dig att uppnå harmoni genom meditation. Efter ett yogapass, kommer du att känna dig lugn och rofylld, vilket verkar stabiliserande på ditt humör, ger energi och skapar rätt förutsättningar för meditation.

 

Med doshan Vata, får du ut mest av rogivande och långsamma yogapositioner med bakåtböjningar, som kobran och räkan. Det är också viktigt att välja asanas som stimulerar bäckenet och tarmsystemet, det vill säga sittande positioner som lotusställningen och blixten. Är du en Vata bör du också välja meditationstekniker som främjar stillhet och ”jordning”.

 

Doshan Pitta: eld & vatten

Människor med doshan Pitta har normal hållning och hög ämnesomsättning, vilket betyder att de ofta är friska individer. De är kvicktänkta, charmiga, bestämda och passionerade. De är också beslutsamma, rättframma och målinriktade. När de är i balans är personer med doshan Pitta intelligenta och tillfreds med tillvaron. När de är ur balans kan de bli aggressiva och lättirriterade.

 

Är Pitta din dosha? I så fall är du full av entusiasm och kommer att briljera inom de tekniska aspekterna av yoga. Men se till att du inte glömmer den andliga sidan av yogan. Välj asanas som främjar lugn och fridfullhet för att öka din självinsikt. Ha som mål att du ska komma ut från varje yogapass med en känsla av lugn och tillfredsställelse – helt befriad från irritation och prestationskrav.

 

För personer med kroppstypen Pitta passar stillsamma och avspända yogapositioner med framåtriktade rörelser allra bäst. Positionen bryggan är ett bra exempel. Du bör också välja positioner som stimulerar levern och tarmsystemet – till exempel triangeln och sköldpaddan. De bästa meditationsteknikerna för de med Pitta är sådana som främjar tolerans och tålamod.

 

Doshan Kapha: vatten & jord

Personer med doshan Kapha har runda kroppsformer och är ofta mycket förnuftiga. De är omtänksamma, kärleksfulla, tillfreds och väldigt tålmodiga. De är bra på att hantera stress och har en stabil energinivå. När de är i balans utstrålar de styrka, uthållighet, och stabilitet. När de är ur balans är de lata och ryggar tillbaka för utmaningar.

 

Är Kapha din dosha? Försök i så fall att bygga upp dig försiktigt och ge dig inte på svåra positioner som känns onaturliga för dig. Välj övningar som får dig att svettas och utmana dig själv. Efter yogasstunderna kommer du att vara fylld med energi.

 

Personer med doshan Kapha bör välja stimulerande och värmande positioner, som vridningar. Det är också viktigt att du fokuserar på magen, lungorna och bröstkorgen med positioner som lejonet, halvmånen eller solhälsningen. Meditera regelbundet och se till att du gör meditationen till en vana. Personer med doshan Kapah är vanemänniskor.