Lyssna på din magkänsla och lev ett lyckligare liv

Skärp din uppmärksamhet och lyssna på magkänslan, så kan du få kontakt med inre önskningar och upptäcka fantastiska möjligheter

Det var en relation som hade alla odds emot sig. Sophie Belle träffade sin själsfrände på en fest i London – men 5 dagar senare skulle han flytta till Singapore. ”Vi klickade direkt”, säger hon. ”Min magkänsla sa mig att det var något särskilt med honom. Vi satt uppe och pratade hela natten och bestämde oss för att hålla kontakten. Ett år senare flyttade jag till Singapore för att vara med honom.”   

 

Nu, 10 år senare, är paret gifta och har två barn. ”Jag har lärt mig att saker och ting brukar gå bra när jag litar på det som känns ’rätt’, även om det inte alltid verkar logisk”, förklarar Sophie, andningscoach och grundare av Mind You Club. ”Och när vi känner ett oförklarligt motstånd mot något som kan verka rätt vid första anblicken, tror jag att det ofta beror på att livet har något bättre i beredskap för oss.”  

 

MAGKÄNSLA

Det Sophie pratar om är magkänsla, vilket hon beskriver som en instinkt som inte nödvändigtvis har en rationell förklaring. 

 

Den kan kännas oerhört kraftfull, som att kroppen kommunicerar med oss på cellnivå. Magen är som en kompass som kan leda oss till platser långt bortom det sinnet kan förstå”, säger den andliga coachen Caroline Britton. ”Den kan öppna upp en magisk värld om vi bara lyssnar på den.” 

 

Eftersom det inte finns någon logisk förklaring bakom magkänslan, kan det tyckas riskfyllt och nästan vidskepligt att lyssna på den. Men faktum är att både psykologer och hjärnforskare har intresserat sig för ämnet de senaste 20 åren, och magkänslan betraktas i allt större utsträckning som en giltig indikator på sanna känslor.  

 

”Hjärnan och magen är intimt sammanlänkade, kommunicerar ständigt och samarbetar nära och tvåsidigt med varandra”, säger dr Lola Tillyaeva, psykolog, hälsoaktivist och entreprenör. Hon förklarar att magkänslan i själva verket beror på information som magbakterierna tar emot från omvärlden. ”På det psykologiska planet kommunicerar magbakterierna med hjärnan via kemiska signalämnen och nervbanor. Tarmfloran reagerar snabbt på informationen och ger en egen tolkning av situationen.”  

 

SMÅ SIGNALER  

”Det är först på senare tid som man har börjat inse att magen fungerar som en andra hjärna”, menar dr Tillyaeva. ”De miljarder nervcellerna i hjärnan sänder ständigt ut signaler som färdas längs vagusnerven och skickar meddelanden till många av våra inre organ, bland annat mag- och tarmkanalen. Dessutom har mag- och tarmkanalen sin egen uppsättning nervceller, det så kallade enteriska nervsystemet (ENS). Cirka 85 procent av dessa nervceller (det finns miljontals av dem) skickar signaler i andra riktningen, tillbaka till hjärnan.” Att vara uppmärksam på sambandet mellan hjärnan och magen kan hjälpa oss i vårt beslutsfattande.    

 

De flesta har någon gång känt av det rent fysiska sambandet mellan hjärnan och magen. Det kan ta sig uttryck i allt från vardagliga signaler från magtrakten till en känsla av att vi borde vidta en åtgärd, som att lämna en trygg anställning för något mer osäkert för att det ”känns rätt”. Som exempel kan nämnas att ha fjärilar i magen inför ett tal man ska hålla eller en sugande känsla i maggropen när något känns övermäktigt. Det är magens sätt att säga att något viktigt ska hända.  

LITA PÅ MAGKÄNSLAN 

När det gäller stora livsbeslut kan instinkten, eller magkänslan, vara en god indikator. I flera psykologiska studier utförda vid Stanford University. ställdes deltagarna inför en serie komplexa beslut som att välja en ny bil, lägenhet eller medicinsk behandling. När deltagarna tänkte sig fram till beslutet med hjälp av logiskt resonemang valde de rätt 26 procent av gångerna, men när de kände sig fram till beslutet med hjälp av sin intuition valde de rätt hela 68 procent av gångerna. 

 

Enligt Caroline är det viktigt att lita på den känslan. ”Man pratar om att ’känna på sig’ saker, men vi har fått lära oss att avfärda kännande till förmån för tänkande. Det borde vi inte göra, för magkänslan kan verkligen hjälpa oss när vi är osäkra eller har svåra beslut att fatta.” 

 

BLANDADE SIGNALER 

Kroppens komplexa, inre signalsystem går tillbaka till vår tid som jägare och samlare, när vi fick förlita oss på magkänslan för vår överlevnad. ”Det är något människan har vetat om i tusentals år”, säger dr Tillyaeva. 

 

Vi har alla befunnit oss i situationer där vi vet att vi måste kämpa vidare, trots att det känns fel. Hur ska vi veta om vi borde lyssna på magkänslan eller om vi missuppfattar signalerna? ”Det är skillnad på att bli överväldigad av känslor som när man är nervös eller går igenom en stor livsförändring, och att ta hjälp av magkänslan i sitt beslutsfattande”, säger Caroline. ”Fråga dig själv om du avstår från att göra något för att slippa obehag, vilket är en oundviklig del av att växa som människa (till exempel om du är frestad att hoppa över en presentation), eller om kroppen försöker tala om att något inte står rätt till (som när du får en sjunkande känsla i magen av att tänka på ditt jobb eller en viss person). Det första tar ifrån dig makten över ditt liv, medan det andra är en styrka.” 

 

Det kräver övning och att man lyssnar på sin kropp, men Caroline tillägger att det är bra att fundera på om man känner sig spänd och begränsad eller öppen och fri i ett visst ögonblick.  

 

”Det ger en vink om vart instinkten försöker leda dig, även om sinnet inte tycker om eller förstår det. Trafikljusmetoden är en hjälpsam teknik. Be kroppen signalera grönt om svaret är JA, gult om svaret är KANSKE och rött om det är NEJ. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt kroppen svarar. Lita på det första svaret.”   

 

ANDAS FRAM TILL ETT BESLUT 

Sophie påpekar att andningsövningar kan vara ett effektivt verktyg för att få kontakt med magkänslan. ”Andningsövningar lugnar nervsystemet, vilket gör oss mer lyhörda för vad kroppen försöker säga oss. Ett stressat nervsystem och ett upptaget sinne kan göra det svårt att urskilja den naturliga instinkten.”  

 

Dessutom kan vi använda andningen för att förändra vårt sinnestillstånd och utforska känslor och intuitioner. Sophie nämner tekniken Conscious Connected Breathing, som hjälper oss att upprätta en djup kontakt med vår intuition och känna oss fram till lösningen på ett problem genom att lyssna på vår inre visdom. 

 

För att kunna lyssna på kroppen och magkänslan måste vi först sakta ned så att vi känner lugn och trygghet. ”Jag är övertygad om att det finns ett samband mellan sann magkänsla och att vara uppmärksam på kroppen”, säger Sophie. ”Det är först när vi är det som vi kan få kontakt med vår magkänsla och låta den vägleda oss i en positiv riktning.” 

Jessica Salter

Jessica Salter

Jessica Salter is a freelance health and wellbeing journalist with more than 15 years’ experience writing for titles ranging from the Financial Times to the Sunday Times and British Vogue. She enjoys seeking out new trends and digging down to find science and expert opinion to discover the ways in which we can live happier, healthier lifestyles – and trying to put them into practice in her own (less than perfect) life.