Påverkan på kropp och sinne av att säga "om" i yoga

Om du någonsin gått på ett yogapass var du knappast den enda som satt där i skräddarställning och undrade vad det enstaviga ord du sjunger egentligen betyder. Och du var knappast ensam om du avstod från att ”omma”, särskilt om tanken på att sjunga i ett rum fullt av främlingar gör dig obekväm. Men tänk om du fick reda på att du kan bli både lugnare och mindre stressad om du införlivar det lilla ordet ”om” i din vokabulär. Det kan låta som mycket begärt av ett enda litet ord, men dess betydelse är oändlig. 

 

Ordet ”om” kommer från hinduismen (vissa kopplar det även till buddhismen) och representerar hela universum samt allt och alla i det. Det vill inte säga lite. Egentligen är det mer en ljudkombination än ett ord, och det uttalas ”aum” snarare än ”om”. Om man delar upp ordet i sina ljud representerar det inledande a-ljudet början på universum, det efterföljande o-ljudet universums nuvarande energi, och m-ljudet framtida transformation. Delarna har även beskrivits som skapelse, bevarande och befrielse; födelse, liv och död; eller vakenhet, dröm och drömlös sömn. Kort sagt är det förflutet, nutid och framtid på en och samma gång. Man brukar även räkna med ett fjärde ”ljud”, nämligen den tystnad som uppstår när m-ljudet tynar bort.

 

Uttalar jag det rätt?

Att bara humma ”om” är en bra början, men om du vill göra det mesta av de fyra ljuden ska a-ljudet börja längst upp i magtrakten och stiga genom bröstkorgen, o-ljudet ska röra sig från bröstet till strupen, och m-ljudet ska vibrera i munnen medan framtänderna snuddar lätt vid varandra.

 

Varför används ”om” i yoga?

Att sjunga ”om” skapar vibrationer i kroppen som får nervsystemet att slappna av och förstärker din känsla av lugn och välbefinnande. Yogaläraren kan välja att säga ”om” i början eller slutet av yogapasset, eller både och. Om ordet uttalas i början är det en förberedelse inför de asanas (positioner) som följer, eftersom det automatiskt drar din uppmärksamhet till andningen, får sinnet att landa på mattan och signalerar att träningen – en helig tid du ägnar åt dig själv – är på väg att börja. Om ordet uttalas i slutet bidrar det till att rena energin i kroppen och omgivningen och kan fungera som en port mellan shavasana och den verkliga världen.

 

En annan anmärkningsvärd sak är att ordet ”om” uttalas med frekvensen 432 Hz, vilket är samma frekvens som allt i naturen. Därför blir det ett sätt att grunda oss själva, bli medvetna om världen runt omkring och avsätta tid för reflektion.

 

 

Vilka är fördelarna med ”om”?

Att sjunga ”om” handlar inte bara om att fördjupa yogaövningarna. Vibrationerna har dessutom vetenskapligt bevisade fördelar för kropp och sinne. Forskning från International Journal of Yoga visar att om-meditation kan bidra till att inaktivera amygdala – den del av hjärnan som är kopplad till negativa känslor, stress, oro och förhöjda kortisolnivåer. En annan studie, publicerad i Asian Journal of Psychiatry, visar att uttalande av ”om” inverkar på det autonoma nervsystemet som bland annat reglerar blodtrycket, hjärtrytmen och ämnesomsättningen.

 

Forskarna upptäckte även att hjärnaktiviteten medan vi uttalar ”om” speglar den aktivitet som uppstår vid stimulering av vagusnerven, vilket används för att behandla depression. Det antyder att ”om” kan bidra till att lindra depressiva tillstånd.Forskning åsido så är det något väldigt speciellt med att känna och höra vibrationerna och sången från andra yogautövare runt omkring. Man förenas till en enda energikälla, vilket gör det omöjligt att rikta tankarna någon annanstans. Det grundar kropp och sinne och hjälper oss att uppleva en djup känsla av samhörighet och tillfredsställelse.

 

Kan jag säga ”om” utan yoga?

Det finns inget som hindrar dig från att sjunga ”om” utanför yogastudion. Det fungerar som en sorts ljudterapi, och om du fokuserar på andningen och vibrationerna blir det en sorts meditation som skapar en känsla av lugn. Det är ett perfekt alternativ om du tycker mindfulness är svårt, och det räcker med 2–3 minuter för att du ska slappna av.