Du har ingen anledning att känna något annat än tacksamhet och glädje

You have no cause for anything but gratitude and joy.

Buddha

Dessa ord, som ska ha uttalats av Buddha, är inte bara sanna, utan kan även inspirera oss till att skapa nya vanor. Julen är ju givandets och tacksamhetens högtid. Dessutom har forskningen bevisat att om man känner tacksamhet upplever man en större glädje.

 

Tacksamhet: lyckopillret som du tillverkar själv

När vi saktar ner för att reflektera över det som vi redan har, får det oss att också känna större personlig lycka. Det bidrar till att vi känner oss mer positiva till var vi befinner oss i livet och till de människor vi har omkring oss. Tacksamma människor är i allmänhet mer optimistiska, kan njuta och känna intensiv glädje över positiva händelser och har lättare att hantera motgångar. Eftersom tacksamhet är en känsla som vi uttrycker gentemot andra, hjälper den oss också att skapa meningsfulla och varaktiga relationer.

 

Vetenskapen om att säga tack

Robert Emmons, författare till boken Thanks! How the New Science of Gratitude Can Make You Happier, genomförde ett experiment där flera hundra personer ombads att anteckna sina tankar i en anteckningsbok varje dag. De delades in i tre grupper: de som ombads att skriva ner en enkel redogörelse av sin dag utan att beskriva saker som bra eller dåliga, de som fick i uppdrag att enbart dokumentera negativa händelser och slutligen de som ombads att skriva om saker de var tacksamma över.

 

Resultatet av studien visade på ett överväldigande stöd för att visa tacksamhet. Tio veckor in i experimentet rapporterade gruppen som praktiserade tacksamhet att de kände sig piggare och mer entusiastiska, mer beslutsamma, mer optimistiska och mer energiska. Omvänt upplevde de också mindre av depression och stress. Det resulterade också i mer påtagliga positiva förändringar, som att de tränade mer regelbundet, de hjälpte andra i högre grad och de lyckades bättre med att uppnå personliga mål.

 

Tacksamhet + själslig närvaro = lycka

Att vara tacksam är på många sätt själva definitionen av vara själsligt närvarande. Vi tar ett exempel. Tänk dig att det är några veckor före jul, och du springer runt och försöker skapa en perfekt upplevelse för dina närmaste. Den leksak som ditt barn så desperat vill ha är slut överallt, några av julklapparna som du har beställt riskerar att inte komma fram i tid och blixtlåset i din favoritklänning har gått sönder. Allt det här visserligen irriterande och nedslående. Men människor som låter själen vara med sätter sig ner och reflekterar en minut och inser hur lyckligt lottade de är över att få tillbringa tid med sina närmaste – leksaker, julklappar i tid och klädsel är faktiskt irrelevant. Att vara tacksamma för vad vi har i stället för att sörja det vi inte har är ett recept på hur man är själsligt närvarande. Och det är ett motto som vi borde leva efter varenda dag.

 

DIN DAGLIGA TACKSAMHETSÖVNING

Gör tacksamheten till en del av dina dagliga rutiner i år. Skriv en tackhälsning. Tacka någon personligen om de visat lite vänlighet. Ställ fram en ”tacksamhetsburk” och fyll den med papperslappar där du och dina närmaste då och då kan skriva ner vad ni är tacksamma för, så kan ni läsa upp dem vid julbordet. Det här är så små och enkla saker, men de har en mycket stor betydelse.

 

Och viktigast av allt: Kom ihåg att om du känner och visar tacksamhet skänker det glädje både åt dig själv och andra. Författaren Melody Beattie skrev en gång att “Tacksamhet frigör livets rikedom. Den gör att vi känner att det vi har är fullt tillräckligt och mer därtill.”