Vad är välmående? Din rättframma guide till att må bra

Från fysiskt, psykiskt och emotionellt välmående till hälsa på arbetsplatsen – vi har satt ihop en komplett guide till välmående med tips från experterna. 

 

Välmående är ett mycket välanvänt begrepp nu för tiden, i synnerhet på sociala medier där den verkliga innebörden av även de enklaste idéer kan bli oklar. Därför beslöt vi att ställa och besvara frågan en gång för alla: vad innebär ”välmående” egentligen? 

 

VAD ÄR VÄLMÅENDE?

Rituals tror att man uppnår äkta välmående när kropp, sinne och själ är i harmoni. Det är bland annat därför vi har skapat The Art of Soulful Living, en guide och en kompass med 13 kardinalpunkter som hjälper dig att förena dessa pelare och avsätta tid för att hitta balans. 

 

Men som med de flesta saker finns det mycket att säga om att förena kropp, sinne och själ. Faktum är att det sanna välmåendets balansakt kan brytas ned i många aspekter av livet. Som Eloise Skinner, existentiell terapeut och författare till But Are You Alive?, förklarar: ”Välmående är ett komplext begrepp som ständigt förändras, men i varaktig bemärkelse är personligt välmående något som består under lång tid och förblir en stabil grund genom alla livets upp- och nedgångar.  

 

För att vara mer specifik kan man bryta ned det i kategorier som fysiskt, psykiskt, socialt och andra typer av välmående – och lägga till fler kategorier som är relevanta för ens nuvarande livssituation.” 

 

Lauren Lepley, wellnessexpert och prestationsstrateg, har en liknande uppfattning om välmående och definierar det som ett tillstånd där man känner sig bekväm, hälsosam och lycklig. Samtidigt understryker hon att välmående inte ska ses som ett slutmål, utan som en pågående resa som kräver regelbundna ansträngningar. Ett bra mål att sträva efter, menar Lepley, är aleafia – ett begrepp som bygger på det arabiska ordet för att befinna sig i ett tillstånd av god fysisk och psykisk hälsa. 

 

Med hjälp av våra experter har vi därför satt ihop en guide till hur man förbättrar de viktigaste aspekterna av sitt välmående för att skapa balans i kropp, sinne och själ.  

 

PSYKISKT VÄLMÅENDE

”Psykisk hälsa avser ett tillstånd av psykologiskt välmående”, säger Lepley. ”Det innefattar att ha en positiv inställning, kunna hantera stress, ha en god livskvalitet och uppleva en känsla av kontroll.”  

 

Om psykiskt välmående är ett fokusområde för dig rekommenderar Lepley att du prioriterar må bra-aktiviteter som meditation, träning och umgänge med nära och kära, samt att söka stöd av vänner, familj eller vid behov av en professionell terapeut eller stödgrupp. 

 

”Att utöva mindfulness för att förbli lugn och närvarande i svåra tider kan också vara till hjälp”, tillägger hon.  

 

Prova en av våra mindfulnessmeditationer

 

EMOTIONELLT VÄLMÅENDE

Även om psykiskt och emotionellt välmående överlappar varandra, är skillnaden enligt Lepley att emotionellt välmående till stor del går ut på att hantera och reglera känslor på ett effektivt sätt. ”Det innefattar bland annat att identifiera och uttrycka det man känner, hantera sin stressnivå och bibehålla hälsosamma relationer.” 

 

Behöver du jobba med detta område? ”Börja med att utöva självmedkänsla och vänlighet mot dig själv på daglig basis”, säger Lepley. ”Ägna dig åt aktiviteter som ger dig känslor av glädje och tillfredsställelse, såsom intressen eller att umgås med vänner och familj. 

 

Det är även viktigt att lära sig och använda hälsosamma copingstrategier för att hantera stress och svåra känslor, till exempel att stanna upp och reflektera innan man handlar så att man om möjligt agerar i stället för att reagera.” 

 

Lär dig använda reflektion för att komma i kontakt med sitt sanna jag  

 

FYSISKT VÄLMÅENDE 

”Det kan låta ganska självklart, men mitt råd är att sova ordentligt, äta hälsosamt, dricka tillräckligt med vatten, försöka röra på dig under dagen och vara ute i naturen – allt detta bidrar effektivt till det fysiska välmåendet”, säger Skinner.  

 

”Fokusera mindre på estetiska aspekter och mer på den personliga upplevelsen av att må bra. Och kom ihåg att det fungerar bäst om du lyckas upprätthålla de goda vanorna under en längre tid, så välj rutiner och rytmer som känns långsiktigt hållbara för dig.” 

 

Vill du röra mer på dig? Träna medvetet med våra yogapass   

 

VÄLMÅENDE PÅ JOBBET

Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet, så det är viktigt att vara uppmärksam på hur vi mår där. ”Här handlar det om den känsla av tillfredsställelse man upplever i karriären eller på jobbet”, säger Lepley. ”Det innefattar bland annat en hälsosam blandning (inte balans) av jobb och fritid samt att man känner sig värdesatt och respekterad på jobbet och har motiverande utvecklingsmöjligheter.” 

 

”Sätt gränser som hjälper dig att bibehålla en hälsosam blandning av jobb och fritid som passar dig och ditt yrke. Ta regelbundna pauser under dagen och ta ut alla dina semesterdagar för att undvika utbrändhet.” 

 

Vill du ha fler tips om välmående i arbetslivet? 

 

Se vår guide till hälsa på jobbet  

 

SOCIALT VÄLMÅENDE

”Det är intressant att notera att Harvard Study of Adult Development, den hittills längsta studien om mänsklig glädje, visar att starka relationer är en viktig faktor för långsiktigt välmående”, påpekar Skinner.  

 

”Goda relationer är en förutsättning för människors allmänna välmående, men det behöver inte nödvändigtvis röra sig om en traditionell familj, vänskap eller kärleksrelation”, tillägger hon. ”Även tillfälliga relationer i vardagen – till exempel folk man arbetar ideellt med, som delar ens intressen eller som man har kontakt med i arbetet – kan bidra till en känsla av socialt välmående.” 

 

Liksom andra aspekter av ens välmående kan det sociala måendet utvecklas över tid, så Skinner rekommenderar att man regelbundet reflekterar över sitt umgänge och odlar meningsfulla relationer. 

 

Stärk och fördjupa dina relationer med denna 10-minuters tacksamhetsmeditation  

Amy Lewis

Amy Lewis

Amy Lewis är en brittisk skönhetsredaktör med över 12 års erfarenhet av att skriva för webbplatser och tidskrifter som Marie Claire, Stylist, Who What Wear och Byrdie. Hon är intresserad av allt som har med hudvård, hälsa och resor att göra, och på fritiden tar hon gärna ett lyxigt bubbelbad.