Tysta din inre kritiker, tänk positivt och tro på det

Alla har en inre kritiker. Till och med Happy Buddha var tvungen att värja sig mot demonen Mara, en personifikation av oönskade känslor som förakt och girighet.  En snabb Google-sökning på ”inre kritiker” ger miljontals resultat om allt från psykologer till Forbes Magazine, för den negativa inre rösten är en utmaning för oss alla, även om vi är framgångsrika och självsäkra utåt.

 

Den inre kritikern är den där elaka rösten i huvudet som bombarderar oss med negativt pladder, utan att ge oss en lugn stund. Rituals glädjeambassadör Mo Gawdat sammanfattar den inre kritikerns natur på ett träffande sätt när han säger: ”Den gör oss ängsliga inför framtiden, nedvärderar oss, läxar upp oss, grälar, bråkar, debatterar, kritiserar, jämför och slutar inte en för att dra efter andan.”

 

NEGATIV BIAS

Inom psykologin är den inre kritikern känd som negativ bias, och den är faktiskt till för att skydda och hålla oss säkra. Evolutionen har lärt oss att vara försiktiga och medvetna om farorna runt omkring oss, för det är så vi har överlevt. Nackdelen med denna kognitiva funktion i den moderna världen är att det finns få livshotande faror, och vi överför vårt negativitetsbias till sådant som hur vi ser ut, våra relationer och vårt arbete. ”[Negativ bias är] en av de viktigaste och mest grundläggande psykologiska principerna”, skriver Baumeister m.fl. i en studie från 2001 – Bad Is Stronger Than Good.

 

Vi är programmerade för att tänka negativt hellre än positivt redan från en mycket tidig ålder. En studie av tidigt utvecklad negativitetsbias fann att denna bias kan börja utvecklas redan vid 7 månaders ålder. Därför är det inte konstigt att den inre kritikern är så svår att bli av med. Den starka dragningen mot negativa tankar innebär att vi måste arbeta aktivt med att stärka glädjemuskeln för att bibehålla en positiv inställning.

 

RÖSTEN ÄR INTE DU

Din inre kritiker är inte du. Det är viktigt att inse. Tyvärr går rösten oftast längre än en överbeskyddande förälder eller ett äldre syskon, och säger riktigt elaka saker som inte bara har som syfte att hålla oss säkra. I boken Freedom From Your Inner Critic, identifierar Jay Earley sju typer av röster:

 

  • Perfektionisten vill försäkra sig om att du gör allting perfekt.
  • Kontrollfreaket försöker hejda din mer impulsiva sida.
  • Strebern vill att du ska jobba hårt och bli framgångsrik.
  • Översittaren rackar ned på ditt självförtroende så att du avstår från att göra saker om det finns en risk att misslyckas.
  • Förstöraren krossar din självkänsla.
  • Beskyllaren attackerar dig för saker du gjort.
  • Anpassaren försöker få dig att rätta dig efter familjens eller samhällets förväntningar.

 

Det är troligt att du mött alla dessa röster tidigare, men du kanske identifierar dig mer med vissa än andra. Försök bli medveten om vilka röster som talar till dig oftast, och vilka röster du brukar lyssna på och internalisera. När du väl identifierat rösterna, insett att de inte är du, och förstått att den inre kritikern har förvandlats från ett verktyg som håller dig säker till en röst som trycker ned dig, kan du börja ändra på hur den talar till dig.

 

GE MIG EN BÄTTRE TANKE

Mo föreslår att du ger din inre kritiker ett namn – han kallar sin för Becky. När du sätter namn på rösten understryker du det faktum att rösten inte är du. Rösten kommer aldrig att försvinna, så lär dig att kräva mer av din inre kritiker. Det den säger är oftast inte produktivt, så när den säger något elakt kan du be om en bättre, snällare eller mer användbar tanke. Ställ krav! Öva varje dag på att kräva att varje negativ tanke ersätts med minst två positiva tankar. Det kräver övning att bryta ned det negativa bias som är inrotat i var och en av oss, men efter ett tag kommer du att bli förvånad över vad det kan göra för ditt emotionella välbefinnande.

 

Vill du ha fler övningar som hjälper dig träna glädjemuskeln? Delta i Rituals Happiness Challenge med Mo Gawdat, före detta chief business officer på Google X och författare till Solve for Happy. Det är en 14-dagars interaktiv resa som kommer förändra ditt liv och hjälpa dig finna sann, bestående lycka.