Namasté for livet: dette er grunnen til at barn bør praktisere yoga

Konkurranse, perfeksjonisme, press, forstyrrelser: moderne barn treffer på en rekke utfordringer i hverdagen. Noen skoler arbeider mot disse barndomsutfordringene ved å innføre yoga i læreplanen. Vi elsker yoga for måten det aktiviserer kropp, sinn og sjel. Livets bekymringer og forstyrrelser legges igjen ved døren mens vi fokuserer på oss selv og vårt velvære en stund. Dette gjelder også for barn. Etter som flere barn viser tegn på angst og stress, er foreldre, omsorgsgivere og lærere innstilt på å gjøre noe positivt for den yngre generasjonen.

 

YOGA I KLASSEROMMET

Opplyste skoleledere innser at man må gjøre mer med mindre, og yoga i skolen har en rekke fordeler: Det er lett for barn å lære, det koster ikke mye og det aktiviserer elevenes kropp, sinn og sjel på en helt naturlig måte. På samme måte som at gym, kunst og matematikk er vanlige fag i skolen, mener vi at yoga ville passet perfekt inn i ukeplanen, og fordelene er mange. Derfor er Rituals opptatt av å lære to millioner skolebarn yoga, meditasjon og mindfulness innen 2023. Hold deg oppdatert ...

 

ET TANKEFULLT VERKTØY

Yoga er et verktøy for livet som kan ha en stor innvirkning på unge mennesker. Det gir økt selvtillit og kroppsbevissthet, det er ikke konkurransebetinget, det gir økt konsentrasjon og fremmer en indre ro. Og med regelmessig trening tar det ikke lange tiden før det blir en del av barnets liv, gir det bedre mestringsmekanismer og gode fysiske vaner for livet som kommer.

 

Yoga kan også hjelpe barn å bli kjent med seg selv, å være selvreflekterende, og å bli mer medfølende, omtenksomme og lykkelige mennesker. Når vi først snakker om lykke, se side 30 for inspirasjonen bak vår nye, morsomme The Ritual of Holi, som feirer selvaksept og kraften av å være tro mot seg selv i stedet for å være perfekt.

 

YOGA HJELPER OSS Å ...

  • håndtere stress gjennom pust, bevissthet, meditasjon og bevegelse
  • bli kroppsbevisst
  • få økt konsentrasjon
  • bruke kroppen vår på en sunn måte
  • få økt selvtillit og et positivt selvbilde
  • legge fra oss elektroniske enheter (en stund)...

Historien vil bedømme oss ut fra forskjellen vi gjør i hverdagslivene til barna

NELSON MANDELA