Namasté som livskunskap: varför barn ska öva yoga

Konkurrens, perfektionism, press, distraktioner: utmaningarna är många för dagens barn. Det finns skolor som vill hjälpa barnen att hantera utmaningarna genom att införa yoga i läroplanen. Vi älskar yoga och hur det förenar sinne, kropp och själ. Vi kan lämna livets bekymmer och distraktioner bakom oss och fokusera på oss själva och vårt välbefinnande, i alla fall under en stund. Samma sak gäller för barn. I takt med att allt fler barn uppvisar symptom på ångest och stress finns det föräldrar, barnskötare och lärare som vill göra något positivt för den yngre generationen.

 

YOGA I KLASSRUMMET

Insiktsfulla skolledningar inser att de måste åstadkomma mer med färre medel, och yoga som skolämne har många fördelar: det är enkelt för barnen att lära sig, det kostar inte mycket och det förenar elevernas sinnen, kroppar och själar på ett helt naturligt sätt.

 

På samma sätt som idrott, bild och matematik är fasta punkter på schemat tror vi att yoga skulle passa perfekt in i läroplanen, och fördelarna är enorma. Av den anledningen har Rituals som målsättning att lära 2 miljoner skolbarn yoga, meditation och mindfulness fram till 2023. Fortsättning följer ...

 

VERKTYG FÖR MINDFULNESS

Yoga är ett verktyg för hela livet och kan ha en stor positiv inverkan på unga människor. Det främjar självkänsla och kroppsmedvetenhet, är inte tävlingsinriktat, ökar koncentrationsförmågan och ger en känsla av lugn. Regelbunden träning gör yogan till en naturlig del av barnens liv, skapar hälsosamma fysiska vanor och ger dem verktyg för att hantera livets utmaningar.

 

Yoga kan även ge barn självkännedom och självinsikt och göra dem mer empatiska, omtänksamma och glada. På tal om glädje, se sida 30 om inspirationen bakom vår nya, roliga hudvårdsserie The Ritual of Holi, skapad för att främja självacceptans och sprida budskapet att man ska vara sig själv hellre än perfekt.

 

YOGA HJÄLPER OSS ATT ...

  • hantera stress genom andning, medvetenhet, meditation och rörelse
  • utveckla kroppsmedvetenhet
  • förbättra koncentrationsförmågan
  • använda våra kroppar på ett hälsosamt sätt
  • få bättre självförtroende och en positivare självbild
  • lägga undan tekniken (ett tag) ...

Historien kommer att ge oss vår dom efter den skillnad vi gör i barnens vardag

NELSON MANDELA